PL EN

News

Open call na wydarzenia DoFA'15 - rozstrzygnięcie konkursu

Mamy przyjemność poinformować, że 13 lipca br. Jury w składzie

- Maciej Hawrylak, prezes SARP Wrocław, dyrektor generalny DoFA
- Daria Kieżun, wiceprezeska SARP Wrocław, dyrektor programowy DoFA
- Sylwia Sikora, wiceprezeska SARP Wrocław, komitet organizacyjny DoFA

wyłoniło do realizacji następujące projekty zgłoszone do konkursu:

1) 
Tytuł: Wykład "Szwajcarskie miasta na styku wody"
Autorzy: LAX laboratory for architectural experiments (Anna Grajper, Sebastian Dobiesz)
Kategoria: Konfrontacje
Autorski opis projektu: "Wykład zaprezentuje sposoby zagospodarowania nabrzeży w szwajcarskich miastach, takich jak Zurych, Lucerna, Berno czy Bazylea. Treści w nim zawarte są rezultatem podróży studialnej autorów do tego kraju oraz przeprowadzonych przez nich później analiz urbanistycznych. Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się, jak długą linię brzegową posiadają dane miasta i jaka ich część jest objęta planem kształtowania przestrzeni publicznej, poznają także atrakcyjne metody oddolnego/społecznego wykorzystywania stylu miasta z wodą. Zaprezentowane informacje zostaną zestawione w analizie porównawczej z realiami oraz potencjałem nabrzeży miasta Wrocławia."

2) 
Tytuł: Warsztaty "States of water"
Autorzy: LAX laboratory for architectural experiments (Anna Grajper, Sebastian Dobiesz)
Kategoria: Przestrzeń
Autorski opis projektu: "Woda - stan stały, stan ciekły, stan gazowy - Stan Interaktywny.
Stan Interaktywny to stan, w którym materia razem z człowiekiem prowadzą dialog - wymianę słów, która w procesie konwersacji wpływa na zachowanie materii oraz zachowanie człowieka.Podczas warsztatów zgłębione zostaną naturalne właściwości związku chemicznego H2O występujące w otoczeniu, które wpływaj na jej różnorodne wykorzystanie w ludzkim habitacie. Analiza zostanie wzbogacona o element nowych technologii, które wykorzystywane w projektach nadają architekturze wymiar zmienności, mobilności, niestałości oraz płynności. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję opracować koncepcyjne przestrzenie miejskie, w których głównym budulcem będzie woda w stanie interaktywnym.Warsztaty zostaną dopełnione opracowaniem i budową interaktywnej instalacji MIST, której pokaz działania nastąpi w dniu prezentacji wyników warsztatów na wolnym powietrzu na ul. Oławskiej."

3) 
Tytuł: "Promenada Bobru"
Autor: Karolina Szkapiak
Kategoria: Otwarte miasto
Autorski opis projektu: "Miasto Jelenia Góra od lat boryka z problemem otwartości na rzekę. Rozpisano nawet niedawno przetarg i sukcesywnie ma być realizowana "Promenada Bobru". Powstało nawet Stowarzyszenie Promenady Bobru, gdzie jeleniogórski SARP pełni patronat.Celem naszego wydarzenia jest włącznie mieszkańców, w tym przede wszystkim dzieci, do wspólnego projektowania i dyskusji na temat rzeki w naszym mieście. Celem zadania będzie prezentacja, projekt, makieta i wspólna dyskusja. Makiety zostaną zaprezentowane na wystawie. A wnioski z dyskusją przekazane Miastu i Stowarzyszeniu."

Wszystkim bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem, a zwycięzcom gratulujemy.
Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji wybranych projektów (w porozumieniu z autorami), przypisania ich do innej kategorii programowej lub innego rozdziału środków finansowych na ich realizację.