PL EN

Kapituła konkursu SuperWizja 2018:

Maciej Hawrylak - SARP O/Wrocław, dyrektor generalny DoFA

Ada Kwiatkowska - przewodnicząca Kapituły, rekomendowana przez SARP O/Wrocław

Sylwia Sikora - wiceprezes SARP O/Wrocław, rekomendowana przez SARP O/Wrocław

Marcin Szewczyk - laureat Grand Prix SuperWizja 2017

Piotr Zybura - członek Oddziału, rekomendowany przez SARP O/Wrocław


I NAGRODA

Autorzy

LAX laboratory for architectural experiments (Anna Grajper, Sebastian Dobiesz)


Nagrodzone prace:


1. Inkubator Kultury - koncepcja zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie, Warszawa 2015


Wizualizacja: LAX


Opis autorski

Inkubator Kultury jest miejscem spotkań skupiającym wiele kultur. Zadaniem projektu jest postawienie barwnego znaku na kulturalnej mapie Warszawy i zainicjowanie pozytywnych społecznych przemian. Z tego względu obszar traktowany jest jako swoisty wyraz awangardy jutra zrywającej z tradycyjnym kształtowaniem przestrzeni. Aby osiągnąć zamierzony cel, zaproponowano budynki hybrydowe w niestandardowych konfiguracjach funkcjonalnych i zdecydowano, że wszystkie przestrzenie publiczne Inkubatora Kultury będą się odznaczać wyrazistymi, kontrastującymi barwami. Preferowana jest ciepła stylistyka i jednorodne powierzchnie, ponieważ stworzą odpowiednie tło dla aktywności planowanych na tym obszarze. Jedynym wyznacznikiem kształtowania fasad oraz ich materiałów i konstrukcji jest eksperyment. Pożądane są materiały nowoczesne i jednorodne, niewprowadzające podziałów ponad te zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ich zastosowanie pozwoli wykreować przestrzeń, w której mieszkańcy będą się czuć jak w innym świecie.


Uzasadnienie Kapituły

Wyróżniono projekt urbanistyczny zmieniający charakter dzielnicy przemysłowej na mieszkaniową („Miasto poprzemysłowe”), z głównym elementem – kośćcem – Inkubatorem Kultury, miejscem aktywności kulturalnych zaprojektowanym z myślą o mieszkańcach okolicy i nowo powstającej dzielnicy. W pracy na uznanie zasługują stylistyczne nawiązania do fabrycznych form w projektowanych kubaturach.2. Urbanimals - projekt instalacji interaktywnej w ramach konkursu Playable City Award; Bristol (UK) 2015


Zdjęcie: Paul Blakemore


Opis autorski

Urbanimals to interaktywna instalacja artystyczna, wyświetlająca na ścianach i chodnikach animowane zwierzęta reagujące na przechodniów. Wprowadza ona na monotonne ulice miasta, do przejść podziemnych oraz na uliczki łączące ważne przestrzenie publiczne bodziec, który aktywizuje ludzi, zachęci do niestandardowych i kreatywnych zachowań. Zabawę – skakanie z kangurem czy głaskanie nieśmiałego królika – umożliwiają specjalnie rozmieszczone projektory i sensory ruchu. Założeniem projektu jest zainspirowanie mieszkańców miasta do spojrzenia na otaczającą ich przestrzeń z innej perspektywy oraz do odkrywania na nowo elementów architektury, które mijają codziennie na swojej drodze przez miasto. Urbanimals składają się z czterech zwierząt umieszczonych w ośmiu lokalizacjach w mieście Bristol. Projekt badał, w jakim stopniu zmiana charakteru statycznej przestrzeni na przestrzeń interaktywną wpłynie na jej użytkowników.


Uzasadnienie Kapituły

Doceniono interaktywną instalację artystyczną, reagującą na zachowanie przechodniów i prowokującą do kreatywnych i niestandardowych zachowań w przestrzeni publicznej, która jest eksperymentowaniem na styku technologii, architektury i sztuki.