PL EN

14 listopada, g. 18.00

Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław

Prowadzenie: arch. Beata Stobiecka
Spotkanie z wieloletnią i zasłużoną członkinią SARP O/Wrocław, arch. Jadwigą Maciejowską, która przy wsparciu Rodziny i Przyjaciół opowie o swoim dorobku zawodowym i niezwykle ciekawym życiu prywatnym.


Całe życie prywatne, twórcze i zawodowe arch. Jadwigi Maciejowskiej jest dowodem Jej otwartości na świat i ludzi oraz podążania za nowościami technicznymi, architektonicznymi i artystycznymi. Potwierdza to Jej czynne do niedawna, mimo zaawansowanego wieku, uczestniczenie w najważniejszych wydarzeniach sarpowskich, prowadzenie bloga internetowego oraz podejmowanie szeregu towarzyskich inicjatyw w gronie przyjaciół, niestety coraz węższym.

Urodziła się w przedwojennej Polsce, na Pomorzu, dzieciństwo i czasy wojenne przeżyła na Kresach Wschodnich, dorastała i budowała dorosłe życie na Ziemiach Odzyskanych. Kalejdoskop miejsc, wrażeń i odczuć, który był Jej dany w młodości, stworzył podwaliny dorosłej egzystencji, a także miał wpływ na rozwój niezwykle wielobarwnej osobowości – odważnej i ciekawej wszystkiego, co nowe i lepsze.


/fragment tekstu do katalogu DoFA, autorstwa B. Stobieckiej,

na podstawie wspomnień J. Maciejowskiej/


RELACJA z BENEFISU


To już tradycja Dolnośląskiego Festiwalu Architektury, że każdej jego edycji towarzyszy uhonorowanie architektki lub architekta działających od wielu lat w naszych wrocławskich strukturach stowarzyszeniowych i wyróżniających się ciekawym dorobkiem projektowym.


W poniedziałkowy wieczór, 14 listopada 2022, w Sali Kominkowej Art Hotelu, odbył się BENEFIS naszej Koleżanki, Pani Wisi Maciejowskiej, osoby niezwykle aktywnej i twórczej w całym życiu zawodowym, należącej do SARP O. Wrocław ponad 60 lat! W spotkaniu uczestniczyła rodzina Benefisantki, przyjaciele i znajomi – w większości znani wrocławscy architekci i profesorowie Wydziału Architektury.


Bohaterkę wydarzenia i wszystkich zgromadzonych przywitał Maciej Hawrylak, dyrektor generalny DoFA i pomysłodawca idei benefisów. Program oficjalny wypełniła skrótowa historia życia Pani Wisi przedstawiona słowem i zdjęciami przez prowadzącą spotkanie Beatę Stobiecką z zarządu oddziału. Wspierały ją w tym Katarzyna Maciejowska-Bujak i Marta Smektała, czytając na zmianę fragmenty wspomnień zamieszczane na blogu autorstwa Pani Wisi. Uczestnicy benefisu mieli możliwość poznania skomplikowanej, ale i bardzo ciekawej opowieści o czasach przed i powojennych, o zmianach miejsca zamieszkania od Pomorza przez kresy wschodnie po Dolny Śląsk, o nauce we wrocławskim Liceum Plastycznym, studiach na Wydziale Architektury i pracy łączącej dość niespotykane zestawienie wątków urbanistycznych i konserwatorskich. Pani Wisia, „obsypana” przez gości kwiatami, uzupełniała informacje omawiając m.in. swój najważniejszy zrealizowany projekt dziedzińca Zamku w Brzegu i przytaczając ciekawe anegdoty z życia studenckiego, zawodowego oraz rodzinnego. Miłe słowa wspomnień ze wspólnej pracy na uczelni wyraził Profesor Ernest Niemczyk, z kolei Gerard Dropiński przekazał Benefisantce pamiątkowe zdjęcie pierwszych członków wrocławskiego stowarzyszenia urbanistów.


Po części oficjalnej wszyscy obecni przeszli do foyer, gdzie czekał na nich poczęstunek z lampką wina. Miły charakter i ciepła, kameralna atmosfera towarzysząca benefisowi stały się obiecującym preludium do kolejnych wydarzeń 10. edycji DoFA.


Pani Jadwidze Maciejowskiej bardzo dziękujemy za obecność wśród nas i aktywny udział w zorganizowaniu spotkania oraz życzymy jeszcze wielu równie wspaniałych lat przeżytych w architektonicznym duchu!!!


/Benefis prowadziła i relację opracowała arch. Beata Stobiecka.

Zdjęcia: Sabin Kluszczyński/