PL EN

Działania pod nazwą AKUNPUNKTURA MIASTA organizowane są przez wrocławski oddział SARP co roku od trzech lat, we wspólpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia. Ten długofalowy projekt ma na celu poszukiwanie, „nakłuwanie”, a następnie odzyskiwanie i „uleczanie” przestrzeni, które mają potencjał niezbędny do aktywizacji lokalnych społeczności. Skutkiem takich działań jest tworzenie nowych relacji w przestrzeni miasta, a poprzez to tworzenie „przestrzeni piękna”. Dotyczy to w szczególności tych obszarów, które są dzisiaj użytkowane w sposób uniemożliwiający wykorzystanie ich jako lokalnych przestrzeni społecznych.

Projekt AKUPUNKTURA MIASTA skupia uwagę lokalnych środowisk na przestrzeniach publicznych jako naturalnym miejscu kontaktów, wymiany poglądów oraz działalności różnych grup wiekowych, kulturowych, zawodowych i społecznych, realizujących ideę „miasta mieszkańców”.

Edycja projektu obejmująca lata 2015-16 nosi hasło „Miasto płynie” i w jej trakcie analizie jest poddany rejon ul. Zawalnej we Wrocławiu, jako miejsce łączące wszystkie cechy, z którymi borykają się miasta zlokalizowane nad wodą. Wały przeciwpowodziowe, most łączący północny fragment miasta z centrum, przystanek komunikacji publicznej oraz pozostałości zabudowy stanowią wyzwanie dla zagospodarowania tego miejsca, leżącego na styku z dużym osiedlem mieszkaniowym, które powinno sprzyjać funkcjom zarówno publicznym, jak i tym bardziej kameralnym, adresowanym do okolicznych mieszkańców. Ten „niczyj” teren powinien nabrać własnej tożsamości i stać się wielowątkowym miejscem o różnorodnym przeznaczeniu i temu m.in. służą poszczególne działania projektu.

Tegoroczne rozważania AKUPUNKTURY na temat miasta koncentrują się na jego związkach z wodą. Po mieście w ruchu jest to naturalna zmiana scenerii. Wrocław związał swoją tożsamość z wodą. Historycznie bardziej z jej przemysłowym charakterem, a dzisiaj odzyskuje tereny przemysłowe zlokalizowane nad wodą i wzorem Londynu, Amsterdamu, Hamburga oraz innych miast może zacząć przymierzać się do tworzenia w miejscu przemysłu nowego obrazu miasta współczesnego. Pierwsze realizacje związane z po portową historią pukają do drzwi.

Równie ważnym problemem jest wykorzystanie już istniejących styków miasta i wody. Zmieniające się miasto leniwie rozlewało się wzdłuż Odry i jej kanałów. Nie zawsze dbając o styk z wodą. Nie zawsze wykorzystując ten naturalny układ krajobrazowy do wzmacniania cechy przestrzeni znajdującej się na stykach. Pora przyjrzeć się tym relacjom, które na terenie starego miasta są najbardziej spektakularne ale już na stykach z dużymi osiedlami nie wykształciły właściwych relacji. Czy to ze względu na miejsce, czy brak zainteresowania ze strony spółdzielni mieszkaniowych. Jest zapewne wiele czynników i trzeba je rozpoznać, ocenić i zaproponować właściwe rozwiązanie, czemu służy m.in. ogłoszony konkurs studialny.

Konkurs toczy się w ramach projektu "Akupunktura Miasta", realizowanego w ramach programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których dyspozytorem jest Narodowe Forum Muzyki. Projekt jest realizowany we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016, który jest organizatorem obchodów ESK Wrocław 2016.