PL EN

Warsztaty Miasto płynie: Most Trzebnicki – Zawalna – wały” są działaniem projektowym dokonywanym przez 4 grupy studentów (z wydziałów: Architektury, Akademii Sztuk Pięknych, Architektury Krajobrazu, Socjologii), prowadzonym pod kierunkiem doświadczonych tutorów-projektantów:

dr arch. Dariusz Dziubiński (Wydział Architektury PWr)

dr arch. Tomasz Głowacki (Wydział Architektury PWr)

dr arch. Roman Rutkowski (Wydział Architektury PWr)

dr arch. Łukasz Wojciechowski (Wydział Architektury PWr)


oraz przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli innych dziedzin: 

dr hab. Katarzyna Kajdanek (Wydział Socjologii UWr),

dr Kamila Adamczyk-Mucha (Wydział Architektury Krajobrazu UP)

Karolina Freino (Akademia Sztuk Pięknych).


Materiały pomocnicze dla warsztatów stanowić będą opracowania z zakresu socjologii, analizy komunikacyjnej, transportowej i in. W efekcie powstaną koncepcje będące punktem wyjścia do konsultacji społecznych, a w dalszej kolejności - do konkursu studialnego.


INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

1. Warsztaty odbywają się w terminie 25- 27.05.2015

2. Spotykamy się w kamienicy SARP Wrocław przy ul. Oławskiej 21 na III piętrze.

3. W poniedziałek nastąpi podział na grupy przyporządkowane poszczególnym tutorom.

4. Na poniedziałkowe spotkanie studenci zobowiązani są do przygotowania „materiału wyjściowego”.

4.1. Zakres „materiału wyjściowego”:

· Wypełniona ankieta „Formularze badań ul. Zawalna” (w załączniku)

· „diagram emocjonalny” w formie dokumentacji zdjęciowej (max. 10 fotografii) pokazujący subiektywny obraz terenu (uwzględnić podział na te o charakterze pozytywnym, neutralnym i negatywnym).

5. Wyniki warsztatów prezentowane będą przez grupy studenckie podczas konsultacji społecznych 30.05.2015 przy ul. Zawalnej.

6. Wstępny harmonogram warsztatów:

Poniedziałek 25 maja:

9:45 - 10:15 – powitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki, podział na grupy

10:15 - 11:45 – wykłady wprowadzające: badania terenowe (dr Dariusz Dziubiński, Wydział Architektury PWr), analiza socjologiczna (dr hab. Katarzyna Kajdanek, Instytut Socjologii UWr), Biuro Rozwoju Wrocławia (dyr. Marek Żabiński).

12:00 - 14:00 - praca w grupach

14:00 - 15:00 – przerwa obiadowa (wszyscy uczestnicy warsztatów mają zapewniony 1 posiłek dziennie)

15:00 - 20:00 – praca w grupach

 Wtorek 26 maja:

9:15 - 10:30 – wykłady wprowadzające: zieleń w mieście (dr inż. Kamila Adamczyk, Instytut Architektury Krajobrazu UP), sztuka w przestrzeni publicznej (Karolina Freino, Akademia Sztuk Pięknych)

10:45 – 14:00 - praca w grupach

14:00 - 15:00 – przerwa obiadowa

15:00 – 20:00 – praca w grupach

Środa 27 maja:

9:15 – 14:00 – praca w grupach

14:00 - 15:00 – przerwa obiadowa

15:00 – 20:00 – praca w grupach

 Czwartek 28 maja:

Do godz. 15.00 – dostarczenie materiału podsumowującego na potrzeby prezentacji (zakres do określenia w poniedziałek).

Projekt dofinansowano ze środków MKiDN w ramach przygotowań do ESK 2016.