PL EN

Działania pod nazwą AKUNPUNKTURA MIASTA organizowane są przez wrocławski oddział SARP co roku od trzech lat. Ten długofalowy projekt ma na celu poszukiwanie, „nakłuwanie”, a następnie odzyskiwanie i „uleczanie” przestrzeni, które mają potencjał niezbędny do aktywizacji lokalnych społeczności. Skutkiem takich działań jest tworzenie nowych relacji w przestrzeni miasta, a poprzez to tworzenie „przestrzeni piękna”. Dotyczy to w szczególności tych obszarów, które są dzisiaj użytkowane w sposób uniemożliwiający wykorzystanie ich jako lokalnych przestrzeni społecznych.


Projekt AKUPUNKTURA MIASTA skupia uwagę lokalnych środowisk na przestrzeniach publicznych jako naturalnym miejscu kontaktów, wymiany poglądów oraz działalności różnych grup wiekowych, kulturowych, zawodowych i społecznych, realizujących ideę „miasta mieszkańców”.


Edycja projektu obejmująca lata 2015-16 nosić będzie hasło „Miasto płynie” / „Przestrzenie dla piękna” i w jej trakcie analizie zostanie poddany rejon ul. Zawalnej we Wrocławiu, jako miejsce łączące wszystkie cechy, z którymi borykają się miasta zlokalizowane nad wodą. Wały przeciwpowodziowe, most łączący północny fragment miasta z centrum, przystanek komunikacji publicznej oraz pozostałości zabudowy stanowią wyzwanie dla zagospodarowania tego miejsca, leżącego na styku z dużym osiedlem mieszkaniowym Różanka, które powinno sprzyjać funkcjom zarówno publicznym, jak i tym bardziej kameralnym, adresowanym do okolicznych mieszkańców. Ten „niczyj” teren powinien nabrać własnej tożsamości i stać się wielowątkowym miejscem o różnorodnym przeznaczeniu i temu m.in. służyć będą poszczególne działania projektu, realizujące ideę „miasta mieszkańców”.


Projekt został rozpisany na: badania terenowe (analizy socjologiczne i funkcjonalno-przestrzenne), warsztaty studenckie, konsultacje społeczne, konkurs urbanistyczno-architektoniczny. Ich efekty będą bazą dla planów miasta związanych z przekształcaniem przestrzeni objętej „nakłuwaniem”.
Projekt AKUPUNKTURA MIASTA’16 realizowany jest przez wrocławski Oddział SARP przy wsparciu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Forum Muzyki oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia i innych partnerów.