PL EN
Architektura III Rzeszy 
 
Odkrywanie wrocławskich budowli epoki nazistowskiej z autorem książki Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy, profesorem Januszem L. Dobeszem

Wycieczka w poszukiwaniu architektury lat 1933-1945 rozpocznie się na pl. Maxa Borna, na parkingu przed budynkiem Wydziałów Fizyki i Geologii UWr, a zakończy się na Terenach Wystawowych przy Hali Stulecia.

  
fot. Marek Lamber
 

Prowadzenie wycieczki: prof. dr hab. Janusz L. Dobesz