PL EN
I NAGRODA
29 m2 – mieszkanie w XIX-wiecznej kamienicy na Nadodrzu / Wrocław, ul. B. Chrobrego
Ewa Czerny

III NAGRODA
Dom jednorodzinny w Stróży
Adres: Stróża k. Wrocławia
Autorzy: Marcin Major,
Joanna Omylska, Aleksandra Doniec, 
Kamila Jacyniak

II NAGRODA
Biuro Coworkingu CO12 na Nadodrzu
Wrocław, ul. W. Łokietka
Autorki: Anna Kopeć, Ewa Czerny

WYRÓŻNIENIE
Budynek ST ART – wnętrza Pracowni 
Projektowej PLAN
Adres: Wrocław, ul. Żmigrodzka
Autorzy: Pracownia Projektowa PLAN – 
Jadwiga Mierzejewska-Hanisz, Szymon Hanisz


kapituła
Mariusz Cadler – wiceprezes SARP O/ Wrocław, przewodniczący
Szymon Hanczar – Akademia Sztuk Pięknych
Marek Lamber – Wydział Architektury PWr, z rekomendacji SARP O/Wrocław
Józef Sztajer – Związek Polskich Artystów Plastyków O/Wrocław
Łukasz Wojciechowski – SARP O/Wrocław