PL EN
Nad dachami Wrocławia
Jadwiga Grabowska-Hawrylak

Twórczość Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak zajmuje szczególną pozycję w kontekście powojennej architektury europejskiej. Mimo praktyki ograniczonej przez socjalistyczne realia, Grabowska-Hawrylak była jedną z niewielu kobiet architektek w XX wieku, którym udało się stworzyć budynki łączące silną formalnie i przejrzystą pod względem funkcjonalnym zasadę ze śmiałym projektem i konstrukcją. Wartość tych uznanych i szeroko komentowanych cech staje się prawdziwie widoczna dla obserwatora, który spojrzy na jej budynki „w czasie i w przestrzeni” lub dokładniej – w czasie i w skali.

prof. Andreas Wolf


Wystawę na temat prac Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak zorganizowaliśmy, po to, żeby pokazać, jak mogą wyglądać jej budynki dzięki renowacji. Materiał graficzny powstał w oparciu o archiwalne rysunki, fotografie i wytyczne autorki. Pani Jadwiga zaakceptowała ich wygląd. Materiał wystawy jest swoistą wytyczną dla przyszłych renowacji jej budynków. Z jednej strony odnosi się do przeszłości i tego, jak autorka wyobrażała sobie swoją architekturę bez względu na realia czasów, w których projektowała. Z drugiej, wizualizacje są obietnicą lepszej przyszłości tej niezwykłej architektury, tak wstydliwie dziś zaniedbanej.

Na wystawę składają się wizualizacje wykonane pod okiem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak przedstawiające 5 z jej najistotniejszych budynków. Każdy obiekt opatrzony jest autorskim komentarzem nagranym podczas wywiadu z Jadwigą Grabowską-Hawrylak w 2012. Wybrane obiekty zilustrowane są makietami w skali 1:100. Całość dopełniają wycinki z polskiej i zagranicznej prasy na temat przedstawionych obiektów.

Jednostka Architektury
Fundacja pod patronatem
Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak