PL EN
"Świątyń życie po życiu. Zmiany w architekturze sakralnej Wrocławia po 1945 roku” - dr Tomasz Mikołajczak

data: 22.10 wtorek g.14.00 
miejsce: Muzeum Architektury


"Największe hity powojennej wrocławskiej architektury " - dr Agata Gabiś i Michał Duda

data: 24.10 czwartek g.14.00
miejsce: Muzeum Architektury

współorganizator:
Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki oraz Muzeum Architektury


Specjalnie dla seniorów zostały przygotowane dwa wykłady, podczas których wrocławscy historycy sztuki przypomną najważniejsze problemy odbudowy powojennego Wrocławia, szczególnie z punku widzenia całościowych wizji urbanistycznych oraz architektonicznych. Celem tych wykładów, jak również dyskusji, która po nich nastąpi, jest zestawienie wiedzy historyków sztuki na temat tego okresu ze wspomnieniami mieszkańców, na oczach których wszystkie te zmiany się odbywały.
Doktor Agata Gabiś i Michał Duda omówią najważniejsze obiekty, które wówczas powstały oraz trwale wpisały się w krajobraz naszego miasta. Wykład ten będzie także przypomnieniem budynków już nieco zapominanych, ale ważnych w tamtym czasie, choćby tylko ze względu na oczekiwania społeczne, jak na przykład zabudowa mieszkaniowa. Natomiast dr Tomasz Mikołajczak w ramach wykładu
„Świątyń życie po życiu. Zmiany w architekturze sakralnej Wrocławia po 1945 roku” poruszy kwestię trudnego, nie tylko w PRL-u, dziedzictwa sakralnego, zarówno katolickiego, jak i luterańskiego. Tomasz Mikołajczak przypomni również problemy, przed którymi stanęli konserwatorzy wrocławskich kościołów.