PL EN
Audytorium Chemii UWr.

data: 21 października
godzina: 12.00 - 14.00

data: 23 października
godzina: 19.00 - 21.00

prowadzący: Ewa Barska i Krzysztof Ziental