PL EN
Forty Piechoty Twierdzy Wrocław 1890-1918

data: 21 października (poniedziałek) 
godzina: 11.00 - 13.00 
prowadzący: Stanisław Kolouszek