PL EN
Hans Ibelings jest holenderskim historykiem i krytykiem architektury. W latach 90. znany przede wszystkim z opracowań dotyczących współczesnej architektury Holandii, w roku 2005 założył A10 – new European architecture – czasopismo, którego ambicją było i wciąż jest pokazywanie architektury nie tylko Europy zachodniej, ale i centralnej i wschodniej. Hans Ibelings jest autorem wielu ważnych książek o architekturze, między innymi roczników holenderskiej architektury, opracowań monograficznych kilku niderlandzki architektach (Coenen, Soeters, Van den Broek & Bakema), Supermodernism, czy też ostatniej European Architecture Since 1980. Hans Ibelings często analizuje niszowe lub niepopularne nurty architektoniczne oraz bada twórczość zapomnianych architektów.