PL EN
Data: 17.10 
Godzina: 13:00
Prowadzący: Joanna Polak (Biuro Promocji i organizacji Imprez AMKL) Piotr Z. Kozłowski ( Pracownia Akustyczna Kozłowski)
Miejsce spotkania: przy wejściu głównym do budynku

Budynek E jest najnowszym obiektem Kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Został on oddany do użytku 26 października 2014 roku. Uczelnia prowadzi w nim działalność dydaktyczną, naukową i artystyczną, w tym m.in. organizuje publiczne koncerty symfoniczne, kameralne, spektakle operowe, występy solistów oraz konferencje. Jest to możliwe dzięki usytuowaniu w nowym obiekcie sali koncertowej o 300 miejscach, dużej sali prób oraz sali audytoryjnej o 90 miejscach. Najwyższą kondygnację przeznaczono na kompleks sal ćwiczeń dla studentów. Na drugim piętrze znajdują się m.in. sala baletowa i sala organowa, która może pełnić również funkcję małej sali koncertowej dla muzyki kameralnej. Na tej kondygnacji zlokalizowano także 3 pokoje solistów zaprojektowane tak, aby mogły w razie konieczności służyć za przestronne garderoby indywidualne dla występujących w sali koncertowej artystów. Wszystkie występy i imprezy artystyczne mogą być rejestrowane przez studio nagrań mające połączenie z salą koncertową. W budynku E ma również swoją siedzibę Studio Kompozycji Komputerowej. Parter budynku zajmuje sala audytoryjna, którą można wykorzystywać jako salę wykładową lub konferencyjną, oraz sześć dużych klimatyzowanych sal dydaktycznych o podwyższonych parametrach akustycznych. Na parterze zlokalizowano dodatkowo szatnię dla gości i przestronne powierzchnie wystawiennicze. Korytarz na tym poziomie prowadzi do budynku D, stanowiącego – zgodnie z koncepcją rozbudowy – funkcjonalną całość wraz z budynkiem E. Najniższą kondygnację budynku E, oznaczoną symbolem „-1”, zajmuje parking podziemny, do którego zjazd umiejscowiony jest przy ul. Zelwerowicza. Z poziomu parkingu można w bardzo wygodny sposób, przy pomocy windy, przemieścić się na każdą kondygnację budynku.


Ponieważ działalność prowadzona przez Akademię Muzyczną wymaga pomieszczeń o szczególnych warunkach akustycznych, w obiekcie zastosowano specjalne rozwiązania techniczne, które zapewniają wierny przekaz dźwięku. Zrealizowany budynek spełnia jednak najwyższe standardy nie tylko w zakresie rozwiązań akustycznych, ale także w zakresie instalacji elektrycznych, sygnalizacji pożaru oraz instalacji sanitarnych, obejmujących również wentylację mechaniczną i klimatyzację pomieszczeń sali koncertowej, magazynu instrumentów, Studia Nagrań oraz Studia Kompozycji Komputerowej.