PL EN

I NAGRODA

Klaudia Witkowska 

„Miasto w (bez)ruchu”, Kino LOT, ul. Pocztowa 11, Jelenia Góra


Uzasadnienie: 

Praca bardzo dobrze odpowiada na wiele aspektów hasła konkursowego, ukazując różne oblicza ruchu. Jury doceniło także niezwykły nastrój zdjęcia. Na uwagę zasługuje ponadto fakt, że przedstawia ono przestrzeń Jeleniej Góry, a więc sięga poza granice Wrocławia – zgodnie z ideą Festiwalu.
II NAGRODA

Marcin Waldowski 


Uzasadnienie:

Zdjęcie ujmuje zarazem ruch i bezruch – grupę poruszających się ludzi kontrastującą z architekturą. Ukazanie ruchu zarówno w kontekście przemieszczania się, jak i upływu czasu bardzo dobrze wyraża ideę hasła konkursowego. Jury doceniło również wysoki poziom techniczny ujęcia.
III NAGRODA

Marek Morasiewicz 

Wyburzanie kamienicy na rogu ul. Wyszyńskiego i ul. Kominka, Wrocław


Uzasadnienie:

Jury zwróciło uwagę na uchwycenie momentu oraz dynamiki związanej z przemianami, z przemijaniem. „Znikająca” architektura dobrze oddaje jeden z aspektów ruchu w mieście. Istotny jest również swoisty nastrój fotografii.
WYRÓŻNIENIE

Bartosz Szymański

Plomba mieszkalna, ul. Kluczborska 35, Wrocław


Uzasadnienie:

Jury wyróżniło pracę za jej przewrotność – ukazanie bezruchu wobec ruchu – a także za walory techniczne, kompozycyjne oraz atmosferę oddaną w ujęciu.