PL EN

Kolejna edycja konkursu Przyjazna Przestrzeń Publiczna to kontynuacja założeń konkursowych mających na celu nagradzanie rozwiązań promujących współgranie obiektów z otoczeniem dla, których przestrzeń jest integralnym elementem rozwiązania projektowego i w którym piękno obiektu nie jest samoistne, ale wynika z otoczenia lub wpływa na jego przekształcenie kreując najbardziej przyjazną przestrzeń dla jego użytkowników.
GRAND PRIX oraz NAGRODA w kategorii:

Nowy bądź rewaloryzowany obiekt (lub zespół obiektów) podkreślający walory krajobrazu

Uzasadnienie: za niepowtarzalny charakter spójnych w wyrazie obiektów o ponadczasowej ale jednak współczesnej stylistyce wpisujących się w potrzeby turystów z poszanowaniem kontekstu kulturowego obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych

autorzy: Alicja Maciejko, Mirosław Strzelecki, Strzelecki Biuro Architektoniczne

obiekt: Mała infrastruktura techniczna obszaru Parku Narodowego Gór Stołowychadres: Szlaki turystyczne Parku Narodowego Gór Stołowych

inwestor: Park Narodowy Gór Stołowych

wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „CAKO” Spółka z o.o.

rok realizacji : rok budowy : 2014


Projekt obejmuje elementy infrastruktury technicznej na szlakach turystycznych Parku Narodowego Gór Stołowych, takie jak: wiata ogniskowa, wiata do odpoczynku, ławostoły, znaki i tablice informacyjne, ogrodzenia, schody, kładki.Założeniem projektu było stworzenie jednorodnych, powtarzalnych, spójnych stylistycznie elementów wbudowywanych w różne, także trudno dostępne miejsca szlaków turystycznych. Projekt jest kontynuowany, elementy są sukcesywnie budowane w zależności od potrzeb Parku Narodowego.Ze względu na położenie projektu w obszarze ochrony krajobrazu, zaproponowano formy w dużym stopniu tradycyjne, z założenia kontynuujące styl Sudecki lecz o współczesnym charakterze. Celem, z jednej strony było zaprojektowanie elementów chroniących krajobraz w jak największym stopniu (zniechęcających ze schodzenia ze szlaków), z drugiej strony, stworzenie mocnych, wyróżniających się z krajobrazu form, pozostających zarówno w harmonii (naturalne materiały, tradycja budownictwa drewnianego na szlakach) jak też w specyficznym kontraście z otaczającym, pięknym i „mocnym” krajobrazem.Głównym motywem projektowym są masywne elementy belek z modrzewiowego drewna klejonego, (które nowoczesną modyfikacją tradycyjnego materiału konstrukcyjnego, jakim jest drewno) w naturalnym kolorze, które będą się naturalnie starzeć, impregnowane przeciw warunkom atmosferycznym.

Uzasadnienie: za niepowtarzalny charakter spójnych w wyrazie obiektów o ponadczasowej ale jednak współczesnej stylistyce wpisujących się w potrzeby turystów z poszanowaniem kontekstu kulturowego obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych

NAGRODA w kategorii:

nowy obiekt (lub zespół obiektów) podkreślający walory istniejącej lub projektowanej przestrzeni publicznej.

Uzasadnienie: Za uzyskanie spójnego charakteru przestrzeni strefy wejściowej, harmonijne wpisanie nowego obiektu w historyczny kontekst oraz za umiejętne operowanie skalą, materiałem i detalem w tworzeniu wyrazistej a zarazem kameralnej strefy wejściowej do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.

Pawilon wejściowy do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu

autorzy: Mariusz Szlachcic, Dorota Szlachcic - ArC2 Fabryka Projektowa sp. z o.o.

adres: ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław

inwestor: Zoo Wrocaław sp.z o.o.

wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „INTER-SYSTEM” S.A

rok realizacji : 2013 (I etap), 2014 (II etap)


Kiedy na początku 1911r. Max Berg stworzył własną wizję rozplanowania przyszłych terenów wystawowych (przy nieistniejącej jeszcze wtedy Hali Stulecia, naszkicowanej dopiero),utworzył dwie prostopadle ustawione osie widokowe-starał się wyeksponować sylwetę monumentalnej hali. W projekcie na rozbudowę. Ogrodu Zoologicznego, Berg podkreślał oś północ-południe stawiając fontanny i prostopadłościenny budynek już na terenie Ogrodu. Do dziś pierwotny układ zachowały tylko pergola ze stawem, restauracją i Halą Stulecia. Problem potężnej centralnej budowli jednak nadal istnieje-oś północ-południe, z nanizanym na nią dodatkowo wejściem głównym do ZOO jest ważnym elementem przedstawionej kompozycji urbanistycznej.Najpierw zaprojektowaliśmy prosty, czarny budynek Afrykarium, zlokalizowany na terenie ZOO. Nowy pawilon to „brakująca” część podcienia Afrykarium, która stanęła koło historycznej bramy ZOO. Od zewnątrz pokryty tym samym materiałem elewacyjnym, co budynek Afrykarium- czarnym corianem, jest zapowiedzią nowego obiektu, nowej skali w Ogrodzie Zoologicznym.Jednocześnie nowy pawilon umożliwia przyjęcie coraz większej liczby zwiedzających (po otwarciu Afrykarium zwiększy się o ok.1-2 tysiące osób dziennie), umożliwia sprawną obsługę kas biletowych-również automatycznych , tworzy centrum informacyjne. Zmieniono system wejścia do ZOO-wejście przez bramę na nowy plac miejski z małymi sklepikami w jej historycznych przybudówkach oraz wejście odstrony kładki pieszej nad ulicą Wróblewskiego. Nowy czytelny system wejść i wyjścia wymusza na zwiedzających jasny kierunek zwiedzania. Wszystkie pomieszczenia usługowe, kasy biletowe, bramki wejściowe, pomieszczenia toalet, dostępne są dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności na wózkach inwalidzkich - znajdują się w poziomie terenu ZOO. Toalety zostały zaprojektowane jako jaskinia, w której ślady prawdziwych zwierząt prowadza do poszczególnych pomieszczeń.