PL EN

Wyniki konkursu studialnego na zagospodarowanie

osi Średzkiej na terenie Leśnicy we Wrocławiu


dnia 14.10.2014 kapituła konkursu w składzie:


przewodniczący - Włodzimierz Mucha

Grażyna Adamczyk-Arns

Piotr Fokczyński

Maciej Hawrylak

Przemysław Matyja

Beata Urbanowicz

Marek Żabiński


postanowiła przyznać w studialnym konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie osi Średzkiej na terenie Leśnicy we Wrocławiu następujące nagrody:


I NAGRODĘ w wysokości 20.000 złotych dla pracy nr 5- 838383

dla nieformalnej grupy projektowej SOA: Marcina Szewczyka, Ireneusza Kurowskiego, Konrad Onderko

Za trafne zaproponowanie strategii przebudowy rejonu osi średzkiej przy zastosowaniu właściwej skali adekwatnej do małomiasteczkowego charakteru Leśnicy.Wnikliwe analizy i studia oraz kreatywne podejście do kształtowania układu przestrzeni publicznych a szczególnie strefy wjazdowej od strony Wrocławia – rozumiejąc iż cytat zadaszenia powinien być traktowany jako sugestia możliwości wzbogacania przestrzeni publicznych. Na uwage zasługuje także dbałość o rozmieszczenie akcentów urbanistycznych, rozwiązanie detalu i małej architektury. Warta podkreślenia jest także trafność i oszczędność użytych środków zapisu ułatwiających zrozumienie idei.Jury uznało za bardzo trafną decyzję wykorzystania strefy wzdłuż torów kolejowych oraz włączenie przystanku kolejowego w strukturę miasta.