PL EN

Uczestnicy: prof. Ewa Kuryłowicz, Zbigniew Maćków, Krzysztof Ingarden, Piotr Wróbel, Stanisław Niemczyk, Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, Jan Łaś oraz Dariusz Herman, Wojciech Subalski, Piotr Śmierzewski (HS99).

Moderacja dyskusji: Irek Grin


Architektura jest najważniejsza. Rozmowy to zbiór wywiadów, które Ewa Mańkowska-Grin przeprowadziła z jedenastoma znakomitymi architektami.

Kolejność rozmów w książce odpowiada kolejności spotkań, które autorka odbyła od października 2014 r. do połowy 2015 r. ze Zbigniewem Maćkowem, Piotrem Lewickim i Kazimierzem Łatakiem, Krzysztofem Ingardenem, Piotrem Wróblem, Janem Łasiem, Stanisławem Niemczykiem, Ewą Kuryłowicz oraz Dariuszem Hermanem, Wojciechem Subalskim i Piotrem Śmierzewskim (HS99).

Punktem wyjścia dla każdej z rozmów oraz motywem w każdej z nich powracającym stały się zarówno rozważania ojca autorki, prof. Tomasza Mańkowskiego, jak i próba odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące współczesnego krajobrazu, kondycji zawodu architekta, jego roli kulturotwórczej i społecznej, ekologii w projektowaniu, ciągłości i jakości uprawiania profesji architektonicznej oraz jej przyszłości.

Ewa Mańkowska-Grin, stosując zasadę „ankiety socjologicznej” i stawiając każdemu z rozmówców te same, bardzo ogólne, wydawałoby się, pytania, zwołała swoiste konsylium, w którym znamienici przedstawiciele współczesnej architektury zostali sprowokowani do postawienia wspólnej, a przecież każdorazowo innej diagnozy stanu dzisiejszego otoczenia człowieka i swojej za ten stan odpowiedzialności. Poproszono ich o refleksję nad jakością naszego środowiska materialnego i naturalnego, a tym samym nad jakością życia A.D. 2015.

Wraz z rozmówcami, symbolicznie odwiedzając Wrocław i Dolny Śląsk, Kraków i Małopolskę, Podhale, Górny Śląsk, Warszawę, Koszalin, a także antyczną Grecję, Rzym, współczesne Chiny czy Japonię, Mańkowska-Grin poszukuje odpowiedzi na podstawowe pytania o krajobraz architektoniczny współczesnej Polski, ramy prawne i organizacyjne, w których muszą się poruszać architekci, pojęcie przestrzeni wspólnej, a nawet charakterystyczne cechy osobowości i mentalności Polaków – tych, reprezentujących biznes deweloperski, i tych, którzy zdecydowali się zamieszkać w osiedlach zamkniętych; tych, którzy bezmyślnie zamieniają wieś w miasto i wreszcie tych, którzy stawiają jaskrawe domy przy głównych drogach.


Architektura jest najważniejsza. Rozmowy otwiera w wydawnictwie EMG serię poświęconą najróżniejszym zagadnieniom związanym z architekturą.

Seria jest dedykowana pamięci zmarłego w 2012 r. prof. Tomasza Mańkowskiego, architekta.


Autorka książki: Ewa Mańkowska-Grin – malarka, właścicielka wydawnictwa EMG

Tekst: Ewa Mańkowska-Grin Ilustracja: materiały własne EMG