PL EN

7 PAŹDZIERNIKA, środa

GODZ. 14.00-20.00

KINO NOWE HORYZONTY, poziom I, sala 4

Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21


Bardzo ważnym problemem każdego ośrodka położonego nad rzeką jest wykorzystanie już istniejących styków miasta i wody. W przypadku Wrocławia zmieniające się miasto leniwie rozlewało się wzdłuż Odry i jej kanałów, nie zawsze dbając o ten styk i bardziej wykorzystując rzekę do celów gospodarczych, aniżeli na potrzeby mieszkańców. Ostatnie lata przyniosły jednak zmianę spojrzenia na rolę wody w mieście i zapoczątkowały wykorzystywanie naturalnego układu krajobrazowego do wzmacniania cech przestrzeni nadrzecznych.

Pora przyjrzeć się tym zależnościom, które na historycznych obszarach miasta są najbardziej widoczne, ale już na dużych, nowych osiedlach nie wykształciły się właściwie, czy to ze względu na miejsce, czy brak zainteresowania ze strony dawnych (a i obecnych także) spółdzielni mieszkaniowych. Istnieje zapewne wiele czynników i trzeba je rozpoznać, ocenić oraz zaproponować właściwe rozwiązanie. Te działania będą podstawą seminarium, a dzień później także debaty publicznej z udziałem przedstawicieli miasta, profesjonalistów oraz środowisk opiniotwórczych zainteresowanych rozwojem nabrzeży Odry.

Miejskie–podmiejskie, naturalne–zagospodarowane, twarde–miękkie, wysokie–niskie, dostępne od wody–dostępne od lądu – to zestawienia przeciwstawnych kierunków zmian, które mogą być punktem wyjścia do dyskusji na temat kształtowania nabrzeży i sposobu ich wykorzystywania.


W mieście już występują różne nadbrzeżne atraktory: mariny, przystanie, platformy pływające, zejścia amfiteatralne, boiska do siatkówki plażowej, plaże. A może powinni to być raczej bukiniści i wszelkiego rodzaju atrakcje handlowe, stragany, kiermasze itp. Zastanówmy się, gdzie i jaka aktywność może lub powinna się znaleźć, aby nie wywoływać wojny „lokalersów” z „miastowymi”, tak jak to ostatnio było w przypadku Wyspy Słodowej, którą władze zamknęły dla hucznych imprez studenckich, ze względu na nocne hałasy przeszkadzające okolicznym mieszkańcom. Czy miasto może przeszkadzać jego obywatelom, ich aktywnościom, nawet tym najbardziej szalonym, nocnym? Czy Wrocław nie może mieć swojego Soho, jakie ma Londyn? A jeśli może – to gdzie? Oczywiście w Londynie byłoby najlepiej, bo daleko i nikomu by to nie przeszkadzało. A w centrum miasta przeszkadza! Może w pobliżu Forum Muzyki? Co prawda już nie będziemy mieli takiej opery (Forum), jaką ma Oslo, gdzie możliwe jest swobodne chodzenie po dachach będących przedłużeniem i wzbogaceniem przestrzeni publicznych, ale może chociaż bardziej otwartą na fosę, tym bardziej że to strona południowa, a zatem bardziej przyjazna, słoneczna.

Zastanówmy się, jak styki z wodą postrzega Wrocław, a jakimi regułami i zasadami kierują się inne miasta; jakie wnioski można wyciągnąć z ich doświadczeń i jak zastosować je w naszych realiach, biorąc pod uwagę oczywiste różnice.


dr inż. arch. Maciej Hawrylak

prezes SARP Wrocław

dyrektor generalny DoFA


AGENDA:


TEORIA

14:00 Maciej Hawrylak - Wprowadzenie

14:10 Klaus Kunzmann - Cities and Flagships

14:40 Judit Z. Halmágyi

14:55 Alina Drapella-Hermansdorfer - Między piaskami diuny a wodami potopu: nowa estetyka w urbanistyce krajobrazowej

15:10 Karolina Krośnicka - Morze możliwości

15:25 Anna Grajper, Sebastian Dobiesz - Szwajcarskie miasta na styku wody

15:40 Maciej Dębski - Reintegracja wody i miasta – ikoniczne projekty rewitalizacyjne Wielkiej

Brytanii

15:55 Anna Lower - Mariny i przystanie w przestrzeni miasta

16:10 Kazimierz Łatak - Kładka – element łączący dwa miejsca

16:25 Kamil Zaremba - Kierunki wykorzystania i rozwoju Wrocławskiego Węzła Wodnego – dobre

praktyki i przykłady

16:40 - pytania, podsumowanie panelu

17:00 - Lunch


PRAKTYKA

17:30 Pascal Wensink - Rediscovering the River Wandle in Wandsworth v2

18:00 Dariusz Dziubiński - Wrocław – dostępność Odry w centrum miasta

18:15 Andrzej Poniewierka - Bulwar Politechniki Wrocławskiej

18:30    Tomasz Boniecki  - Wyspa Słodowa

18:45 Stidio Projektowe ARCHIPELAG - Projekt Marina II

19:00 Leszek Konarzewski - Przebudowa nabrzeży rzeki Odry na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego do ujścia Starej Odry

19:15 Tomasz Myczkowski - Styk miasta z (woje)wodą - o konsekwencjach podziału kompetencji na

zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich na wybranych przykładach

19:30 Paweł Ogielski, Ryszard Majewicz - Strategia i hierarchia działań wszystkich uczestników procesu zarządzania akwenami i urządzeniami wodnymi Wrocławskiego Wodnego

19:45 Marta Ścigała, Mateusz Majka - Przedstawienie stanowiska Biura Rozwoju Wrocławia

20:00 Maciej Hawrylak - pytania, podsumowanie i zakończenie SeminariumZałączniki