PL EN

Aktualności

MIASTO PŁYNIE 02.10 - 09.10


Manifest DoFA’15

Motto tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Architektury brzmi MIASTO PŁYNIE

Tegoroczne rozważania na temat miasta będą koncentrować się na jego związkach z wodą. Po ubiegłorocznym MIEŚCIE W RUCHU jest to naturalna zmiana scenerii. Wrocław związał swoją tożsamość z rzeką – dawniej czerpiąc z jej przemysłowego potencjału, a dzisiaj, wzorem Londynu, Hamburga, Amsterdamu czy innych miast, odzyskując tereny przemysłowe zlokalizowane nad wodą i tworząc w ich miejscu nowy obraz miasta współczesnego. Pierwsze realizacje nawiązujące do poportowej historii już możemy podziwiać.


Równie ważnym problemem jest wykorzystanie już istniejących styków miasta i wody. Zmieniające się miasto leniwie rozlewało się wzdłuż Odry i jej kanałów - nie zawsze dbając o styk z wodą i nie zawsze wykorzystując naturalny układ krajobrazowy do wzmacniania tej wyjątkowej cechy przestrzeni. Pora przyjrzeć się tym zależnościom, które na historycznych obszarach miasta są najbardziej widoczne, ale już na dużych, nowych osiedlach nie wykształciły właściwych relacji, czy to ze względu na miejsce, czy brak zainteresowania ze strony spółdzielni mieszkaniowych. Istnieje zapewne wiele czynników i trzeba je rozpoznać, ocenić oraz zaproponować właściwe rozwiązanie.


Festiwal DoFA’15, poprzez podjęcie szeregu interdyscyplinarnych aktywności programowych, ma na celu podjęcie powyższych zagadnień i próbę odpowiedzi na pytanie, jak najpełniej wykorzystać potencjał miasta zlokalizowanego nad wodą i włączyć krwiobieg rzeki w żywą tkankę miejską. Chcąc współtworzyć z Państwem DoFA’15, zapraszamy do udziału w Festiwalu.