PL EN

Aktualności

ZMIANA CZASU TRWANIA WYSTAW W MA

Jesteśmy zmuszeni poinformować, że ze względu na nagłą zmianę harmonogramu prac modernizacyjnych w Muzeum Architektury eksponowane tam wystawy:

_Honorowa Nagroda SARP Wrocław
_Przyjazna Przestrzeń Publiczna, Wnętrze & Dizajn, Superwizja
_Regionalny Przegląd Architektury BAZA
_wystawa fotografii "Flaneuse of Change"

zostały zdemontowane.
Za tę niezawinioną przez organizatorów zmianę wszystkich zainteresowanych bardzo przepraszamy.