PL EN


prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. Mirosław Duchowski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. Piotr Kielan – Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenartowicz – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

prof. dr hab. inż. arch. Leszek Maluga – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Prof. Dipl.-Ing. Arch. Ingo Andreas Wolf - HTWK, Lipsk