PL EN

Panel 2_MANIFEST


Miasto, od swoich początków pięć tysięcy lat temu daje poczucie otwarcia na szerszy świat a zarazem bliskiego sąsiedztwa. Jest jednocześnie globalne i lokalne. Współdziała z odległymi krajami i jest przywiązane do małej fontanny na podwórku. Działa jednocześnie w wielu skalach i na wielu poziomach. Jest paradoksalne i nieprzewidywalne. Bywało i nadal bywa synonimem wolności, postępu i dostatku w równej mierze jak zniewolenia, upadku, degeneracji i nędzy. W sztuce bywa zarówno symbolem dobra, piękna i postępu jak zła, skrajnej brzydoty, zacofania… Ma odniesienia tak różne jak różni są ludzie, którzy je zamieszkują

Koncept greckiego polis, na którym zasadza się tradycja miasta europejskiego, oznacza społeczność, nie zaś strukturę przestrzenną. ‘Nie kamienie, lecz człowiek’ – opisuje krótko tę tradycję Izydor z Sewilli w ‘Etymologii’. Miasta powstały, jak przypomina Arystoteles, ‘aby życie było dobre’. Zatem są wynikiem kreacji zbiorowej, samoorganizacji społecznej tworzącej ramy życia. Owe samo-organizujące się miasta wygenerowały koncept civitas.

Jak dzisiaj korzystać z tej dawnej tradycji współdecydowania o lasach miasta „aby życie było dobre”? Kto i w jaki sposób ma brać odpowiedzialność za rozwój miasta? Dla kogo życie w mieście „ma być dobre”?

Miasto jest wynalazkiem ludzkości, który w rękach samych ludzi może pomóc znaleźć innowacyjne odpowiedzi na powstające zagrożenia. Ale może też generować śmiertelne zagrożenie. Jak każdy ludzki wynalazek.

Co robić aby wspierać pierwszą z tych zdolności a ograniczać drugą? Jak panować na kierunkiem w którym zmierza? Jak zrozumieć strukturalną złożoność aktywności, powiązań, przepływów i aspiracji? Jak tą złożonością zarządzać?

Przestrzeń jest polityczna, bo ludzie i ich dążenia mają wymiar przestrzenny. Polityka z tego powodu musi mieć także wymiar przestrzenny. Jak przekształcanie przestrzeni dla ludzkich potrzeb może być prawdziwą sztuką transformacji?


Kuratorka panelu: Izabela Mironowicz, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów PolskichReferaty można zgłaszać po zalogowaniu się na platformie konferencji:

https://sarp2016.exordo.com


Załączniki