PL EN

Główne założenia projektu

(...)

Zdaniem projektantów, schody kwalifikują się do odbudowy i remontu. Jednak miasto z roku na rok odkłada ten „problem” na potem. A schody niszczeją i poddawane są stopniowej degradacji. Naszym celem jest uświadomienie zarówno mieszkańcom, jak i włodarzom Miasta tego, że problem zdegradowanych miejsc istnieje i należy stopniowo stawiać mu czoła. Naszym pomysłem na zwrócenie uwagi jest wykonanie na schodach murala, a działanie ma mieć charakter społecznego poruszenia. Jeśli brakuje funduszy na odbudowę schodów, sprawmy chociaż, aby to miejsce było zwyczajnie „piękne”. Na podstawie prac konkursowych chcemy wybrać razem z mieszkańcami najlepsze i najtrafniejsze prace graficzne, po czym przystąpimy do wspólnego malowania. Po akcji mamy w planach zrobienie debaty, zaproszenia władz do wspólnej dyskusji. Te pojedyncze schody są jedynie kroplą w morzu, ale głęboko wierzymy w to, że stopniowo uda się „pocerować” nasze miasto. Niech te schody staną się pierwszym krokiem do rewitalizacji Jeleniej Góry.


Lokalizacja: Jelenia Góra, ulica Jelenia i róg Podwala/Pijarskiej

Potencjalni odbiorcy projektu: mieszkańcy, turyści, rodziny z dziećmi

Autorka projektu: arch. Karolina Szkapiak

Projekt został wyłoniony w konkursie Open Call DoFA’16.