PL EN

Ubiegły rok był wyjątkowy, zarówno z racji nadania szczególnej formy naszym cyklicznym wydarzeniom, jak i z powodu projektów realizowanych przez nas specjalnie na potrzeby programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jako wyjątkowy zapisał się również przez zmianę formuły Honorowej Nagrody SARP Oddziału wrocławskiego.


Konstatacja Kapituły o konieczności rozpatrywania kandydatur nie tylko w odniesieniu do aktywnych zawodowo architektów, ale przede wszystkim honorowania tych, którzy dobitnie odcisnęli swoje piętno w strukturze czy krajobrazie architektonicznym miasta, nadając mu nowy wymiar, rozpoznawalny nie tylko na tle Wrocławia, była nową, ale niezwykle ważką decyzją. Decyzja Zarządu Oddziału o zmianie formuły wydawniczej także była przełomowa.


Zapoczątkowana w zeszłym roku nowa seria wydawnicza „Wrocławscy Mistrzowie Architektury” zastępuje dotychczasową prezentację dorobku Laureatów Honorowej Nagrody SARP O/Wrocław, zamieszczaną w katalogu Dolnośląskiego Festiwalu Architektury. Oczywiście książki z serii WMA, opisujące dorobek kolejnych wrocławskich Twórców, nie eliminują wspomnień i wzmianki o przyznaniu Nagrody z festiwalowego kompendium, które jest przecież zapisem wszystkich działań i wydarzeń organizowanych w ramach DoFA. A wręczenie Nagrody oraz prezentacja sylwetki Laureata i jego dorobku są zwieńczeniem działań festiwalowych.


7. tom serii, wydany nakładem SARP O/Wrocław, poświęcony jest Laureatowi Honorowej Nagrody SARP O/Wrocław 2017 - arch. Julianowi Łowińskiemu.

Autorzy tomu: Maciej Hawrylak, Daria Kieżun
Publikacja do nabycia w biurze SARP O/Wrocław, Rynek-Ratusz 25, III p.