PL EN

Aktualności

DOFA '17 - MANIFEST


Motto tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Architektury – MIASTO W ZIELENI


W kontekście starań stolicy Dolnego Śląska o przyznanie statusu Zielonej Stolicy Europy działania festiwalowe nabierają dodatkowego znaczenia – mogą bowiem stać się wsparciem dla miasta poprzez ukazanie ogromnego potencjału Zielono-Niebieskiego Wrocławia. WCZORAJDZIŚJUTRO to zestaw zagadnień związanych z poszukiwaniem tego potencjału jako miejsca na styku zieleni i wody, realizującego wielorakie potrzeby mieszkańców.


WCZORAJ – czyli powrót do bogatej przeszłości Wrocławia z jego wspaniałym dziedzictwem przyrodniczym. To redefinicja przestrzeni zielonych nie tylko historycznego miasta w ramach rewitalizacji dzielnic, przywracanie ekologicznego śladu w przestrzeni zurbanizowanej (system zieleni: parki, skwery, aleje, promenady, bulwary),

podejmowanie wspólnych działań kreujących zieleń jako zwornik lokalnych aktywności na wzór Sociopolis Vicente Guallarta w Walencji czy Selfmadecity Kristien Ring w Berlinie. To także odzyskiwanie oryginalnego charakteru dużych osiedli z lat 70. i przeciwdziałanie zabudowywaniu terenów wolnych, pierwotnie przeznaczonych na zieleń, rekreację i sport.


DZIŚ – to dyskusja nad problemami dynamicznie kształtowanych zespołów mieszkaniowych. To poszukiwania przestrzeni publicznych – zieleni, terenów rekreacyjnych i sportowych czy edukacyjnych, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania nowych osiedli. To także sugerowanie wzorców projektowych i wskazanie drogi współpracy miasta i deweloperów dla dobra przyszłych mieszkańców, tak w zakresie programu, jak i różnorodności terenów zielonych.


JUTRO – czyli wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa miast. To miasto skondensowane – dogęszczanie (wzrost intensywności) jako postulat zrównoważenia i przeciwdziałania urban sprawl; miasto samowystarczalne – działania zmierzające do jego wykreowania (miasto-ogród) poprzez ogrody działkowe, ogrody na dachach, ogrody doniczkowe etc. w nowej skondensowanej formie; zdrowe miasto – mikroklimat miejski, przestrzeń przyjazna zdrowiu człowieka, nowe formy zieleni, miejsce nie tylko dla świata roślin, ale i zwierząt.


dr arch. Maciej Hawrylak

dyrektor generalny DoFA