PL EN

Aktualności

Park Sensoryczny – Przedmieście Oławskie – nabór na warsztaty

Park Sensoryczny – Przedmieście Oławskie – Rewitalizacja

Wrocław, 20-27 października 2017


SARP O/Wrocław oraz EPR Architects zapraszają do udziału w warsztatach projektowych, które odbędą się w ramach 7. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA "Miasto w zieleni".

Motywem przewodnim jest dialog na temat jakości i celowości nowej przestrzeni publicznej, adaptacji przestrzeni wynikowej powstającej na styku nowej i starej tkanki urbanistycznej.


Działka objęta zadaniem projektowym zlokalizowana jest między istniejącymi a nowo projektowanymi budynkami między ulicą Traugutta a rzeką Oławą. Jako typowa w obszarze przestrzeń wynikowa, nie pełni obecnie wyraźnej funkcji – jest zapleczem dla historycznych kamienic, miejscem składowania i dzikim parkingiem.


Zadanie projektowe to zaktywizowanie i transformacja dysfunkcjonalnej przestrzeni zastanej w miejsce, które nie tylko odpowiada na bezpośrednie potrzeby mieszkańców, ale jest również destynacją samą w sobie, unikatową przestrzenią, która wpisuje się w strategie miejskie dotyczące przeznaczenia obszaru (centrum miasta) i rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego.


Temat „Park Sensoryczny” ma nadać projektowanej przestrzeni charakter, sens i przeznaczenie. Park Sensoryczny jest celem samym w sobie, nie anonimową pauzą między budynkami, ale jest również okazją, pretekstem do rozszerzenia sieci przyjaznych dla pieszych i rowerzystów szlaków komunikacyjnych łączących kluczowe obszary Przedmieścia Oławskiego.


Interdyscyplinarne warsztaty projektowe połączą siły przyszłych architektów i artystów, którzy ze wsparciem specjalistów z zakresu dydaktyki i projektowania spróbują odpowiedzieć na postawione pytania w formie propozycji projektowych, zaprezentowanych następnie podczas towarzyszącej warsztatom wystawy.Rezultaty działań projektowych mają otworzyć dyskusję publiczną. Będą też wstępem do projektu Parku Sensorycznego, który ma zostać zrealizowany w przedmiotowym obszarze wspólnymi siłami miasta i prywatnego inwestora.


Warsztatom towarzyszyć będą wykłady uznanych międzynarodowych specjalistów kształtowania krajobrazu i filozofii placemaking.


Warunki naboru znajdą Państwo w załączniku.


EPR ARCHITECTS

Inicjatorem warsztatów jest londyńsko-wrocławskie biuro architektoniczne EPR Architects. W ciągu 70 lat działalności EPR Architects w Londynie wypracowało czołową pozycję na brytyjskim rynku, projektując ikoniczne budynki publiczne, mieszkalne i biurowe, często współpracując z artystami i wspólnie z nimi tworząc unikatową wartość dodaną i charakter projektów.


Wrocławskie biuro, liczące niecałe 50 osób, realizuje projekty w duchu projektowania zrównoważonego i na podstawie metodologii BIM. Od powstania w 2015 roku angażuje się w działania prospołeczne i edukacyjne, biorąc udział w konferencjach, warsztatach i działaniach rewitalizacyjnych.

https://www.epr.co.uk/