PL EN

Termin: wykład inauguracyjny, 28.09, piątek, g. 18.00

Miejsce: Browary Wrocławskie, ul. Jedności Narodowejfot.: materiał pracowni


W XIX wieku, po uchwaleniu Metropolitan Building Act, londyńskie Stratford zmieniło się z obszaru wiejskiego w ważny ośrodek przemysłowy i jedno z głównych centrów produkcji leków, substancji chemicznych oraz przetwórstwa żywności w wiktoriańskiej Anglii.

Otwarcie stacji kolejowej Stratford oraz wybudowanie Royal Group of Docks sprawiło, że Stratford stało się ważnym węzłem transportowym. W pobliskiej fabryce lokomotyw i wagonów pracowało ponad 6 tys. robotników. W XX wieku nastąpiła gwałtowna deindustrializacja obszaru, która przybrała na sile po zamknięciu doków w latach 60. Na początku obecnego stulecia Stratford było jedną z najbiedniejszych i najbardziej zaniedbanych dzielnic Londynu. Przed igrzyskami olimpijskimi w 2012 roku uchwalono plan rewitalizacji, dzięki któremu w krótkim czasie kosztem 9 mld funtów Stratford stało się dobrze prosperującą, nowoczesną dzielnicą. Same igrzyska przyciągnęły ponad pół miliona gości z całego świata i okazały się wielkim sukcesem.

Chobham Manor jest pierwszym osiedlem mieszkaniowym powstałym na zrewitalizowanym obszarze gdzie mieściła się wioska olimpijska w czasie igrzysk w Londynie. Peter Maxwell, główny projektant odpowiedzialny za zagospodarowanie terenów poolimpijskich, opowie o wpływie Olimpiady na rozwój tych terenów oraz na lokalną społeczność. Kluczowym elementem planu zagospodarowania Chobham Manor był zamiar stworzenia nowego modelu budownictwa inkluzyjnego, którego standard przewyższałby kryteria wymagane przez Lifetime Homes* poprzez uwzględnienie ekonomicznego i kulturowego zróżnicowania Londynu. Scott Cromack, twórca projektu „elastycznych domów” nadających się do mieszkania i pracy oraz uwzględniających potrzeby użytkowników w różnym wieku, przedstawi najważniejsze aspekty związane z projektem osiedla oraz główne założenia zawarte w planie zagospodarowania dzielnicy.

*Lifetime Homes – jedno z kryterium obowiązującego od 2008 r. Kodeksu Zrównoważonego Budownictwa Mieszkaniowego, którego celem jest minimalizowanie zużycia energii oraz zmniejszenie szkodliwych emisji przy powstawaniu budynków. Kryterium Lifetime Homes ma na celu m.in. maksymalizację użyteczności obiektów oraz zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców


Prelegenci:


Peter Maxwell jest architektem i urbanistą z ponadpiętnastoletnim doświadczeniem w realizacji dużych projektów w Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie i w Nowej Zelandii. Zajmuje się projektowaniem budynków, przygotowywaniem planów zagospodarowania przestrzeni, rewitalizacją, problemami związanymi z mieszkalnictwem, transportem publicznym, służbą zdrowia, edukacją, sztuką oraz kulturą. Współpracuje z prywatnymi inwestorami, samorządami i agencjami rządowymi.

Jako Główny Projektant London Legacy Development Corporation jest odpowiedzialny za projekt architektoniczny i urbanistyczny zagospodarowania terenów poolimpijskich w Londynie, m.in. nowe ośrodki kulturalno-edukacyjne oraz budynki mieszkaniowo-usługowe w Stratford. Był członkiem Design Review Panel londyńskiej dzielnicy Islington oraz Ministerstwa Zdrowia; współpracował również z rządami Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii jako ekspert ds. planowania i projektowania.Scott Cromack pełni funkcję Associate Director w biurze projektowym PRP. Specjalizuje się w programach rewitalizacyjnych obejmujących przede wszystkim obszary mieszkaniowe. Obecnie jest odpowiedzialny za najważniejsze projekty PRP w Londynie, m.in. rewitalizację terenów poolimpijskich w dzielnicy Stratford.

Odgrywa kluczową rolę w projektowaniu Chobham Manor, począwszy of etapu konkursu na zagospodarowanie terenu aż do obecnego etapu realizacji. W swoich projektach dąży do uzyskania najlepszej jakości dzięki innowacyjnemu podejściu. Jego zainteresowanie nowymi rodzajami budownictwa mieszkaniowego przyczyniło się do zaprojektowania Chobham Manor jako osiedla dla rodzin w różnym wieku.


Wykład organizowany we współpracy z PRP Architects.