PL EN

Termin: 30.09, niedziela, g. 14.30

Lokalizacja: ul. Jedności Narodowej

Prowadzenie wycieczki: Krystyna Kirschke, Agnieszka Sienkiewicz, Paweł Kirschke

Wizualizacja: Archicom


Historia browaru na wrocławskim Ołbinie sięga XIX wieku, kiedy dzielnica przechodziła okres intensywnej urbanizacji. Niedawne pastwiska ustępowały miejsca kolei, fabrykom i zwartym kwartałom zabudowy czynszowej. Okolica zmieniała swój charakter. Częścią tej zmiany stał się Carl Scholtz, który zdecydował się tutaj zlokalizować swój zakład produkcji piwa. W sąsiedztwie Odry, przy jednym z głównych traktów prowadzących do Wrocławia, powstał kompleks budynków będący jedną z ikon architektonicznych dzielnicy i miasta.


Ikona Ołbina

Zwarty kompleks urbanistyczny wzniesiony został z czerwonej cegły w formach nawiązujących do renesansu północnego, typowych dla architektury przemysłowej przełomu XIX i XX wieku. Postawiono tu budynki o różnych funkcjach, a przez to zróżnicowane pod kątem bryły i detalu. Znalazły się tu nasady wiatrowe zlokalizowane na dachach, niezwykłe witraże, bogato zdobiona brama wjazdowa czy pochylnia dla koni wewnątrz budynku. Dominantą górującą nad cały kompleksem stała się w 1911 roku wysoka wieża zbudowana według projektu Paula Handkego. Niepowtarzalny styl i klimat tego miejsca zachował się do dziś.


Przestrzeń spotkań

Zachowane zostały również przestrzenie pomiędzy budynkami, które dawniej służyły obsłudze kompleksu. Tu ładowano beczki z piwem na wozy, tu też przecinały się ścieżki zatrudnionych w browarze piwowarów, parobków i kierowników zmian. Stąd ruszało zaopatrzenie do najlepszych piwnic piwnych i gasthausów we Wrocławiu. Było gwarno, ludzie byli przywiązani do pracy i miejsca w browarze, chętnie spędzali ze sobą czas. Kompleks tętnił życiem i pozytywną energią. To jeden z wielu aspektów, na które zwracają uwagę architekci pracujący nad przywróceniem wrocławianom tej przestrzeni. „Chcemy, aby Browary Wrocławskie były miejscem otwartym dla wszystkich. Jako wrocławianie doskonale rozumiemy, że dawny Browar Piastowski to ważny punkt na mapie miasta. Naszą rolę – zarówno projektanta, jak i dewelopera – rozumiemy jako kreatora tej przestrzeni. Chcemy wspólnie z mieszkańcami miasta przywrócić życie w tym miejscu” – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, architekt, współtwórczyni koncepcji Browarów Wrocławskich.

W istniejącą tkankę urbanistyczną architekci wkomponują nową zabudowę. Tu współczesne rozwiązania będą nawiązywać do historii poprzez detale. Projektanci wykorzystują również dawne zaplecze budynków i bliskość Odry, aby włączyć inwestycję w system nadodrzańskich bulwarów. „Główną ideą założenia jest połączenie historycznego placu o charakterze społecznym z rekreacyjnym nabrzeżem Odry. Dwie wyraźne przestrzenie – zurbanizowana i zielona zdefiniują istotę tego miejsca” – mówi Kazimierz Śródka, architekt, współtwórca koncepcji Browarów Wrocławskich.

Projektanci zapraszają do udziału w spacerze, podczas którego zdradzą więcej szczegółów swojej wizji tego miejsca. To niepowtarzalna okazja, by spojrzeć na tę poprzemysłową przestrzeń, gdzie historia spotyka się ze współczesnymi rozwiązaniami, i dowiedzieć się czegoś o inwestycji, która może stać się nowym centrum Ołbina.