PL EN

Termin: 29.09, sobota, g. 11.00

Lokalizacja: Nowe Żerniki, ulice Heinricha Lauterbacha i Andrzeja Frydeckiego

Prowadzenie wycieczki: Zbigniew Maćków


fot. Maciej Lulko

Budynek zaprojektowano w postaci dwóch 5-kondygnacyjnych brył zorientowanych na osi północ–południe, posadowionych na wspólnej płycie garażu zlokalizowanego na parterze. Kondygnacje od drugiej do szóstej przeznaczono na funkcję mieszkalną. W sumie w obu segmentach znajduje się 60 mieszkań.


Dyspozycja przestrzenna kubatur mieszkalnych umożliwiła stworzenie wewnętrznego dziedzińca, powstałego częściowo na stropodachu garażu. Część wyższa dziedzińca łączy się z poziomem terenu łagodną skarpą. Utworzoną w ten sposób półpubliczną przestrzeń nasycono zielenią i przeznaczono na rekreację. Dziedziniec od strony drogi wewnętrznej, od południa, oddzielono pergolą mieszczącą m.in. boksy ze stojakami na rowery. Jednocześnie pergola stanowi element przestrzennie spajający założenie – posiada wysokość cokołów brył mieszkalnych i domyka obrys założenia.


Elewacje części mieszkalnych zaprojektowano w sposób jednorodny, jako tynkowane w kolorze białym, stosując pozornie swobodną kompozycję stypizowanych otworów okiennych z zaakcentowaną odmiennym materiałem strefą cokołową i wyróżnieniem stref balkonowych okładziną drewnianą, co nadaje kubaturom tektoniki.


Autorzy koncepcji urbanistycznej:

zespół warsztatowy Nowych Żernik


Autorzy obiektu:

Forum Architekci Sp. z o.o. / Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o., zespół w składzie – Stanisław Lose, Zbigniew Maćków, Szymon Brzezowski, Aleksandra Czupkiewicz, Michał Goncerzewicz, Joanna Janikowska, Paweł Karpa, Maciej Lose, Joanna Major, Marcin Molik, Laura Paluch, Maria Pietrzyk, Maria Roj, Michał Romański, Natalia Rowińska, Justyna Śmigasiewicz