PL EN

Termin: 04.10, czwartek. g. 13.00

Lokalizacja: Wrocław, ul. Paczkowska

Prowadzenie wycieczki: Jacek Jerczyński

fot. Ryszard Boduszek


Nie jest znana dokładna data budowy lokomotywowni. Według autorów książki „150 lat kolei na Śląsku” zakład został wybudowany w latach 1927-1933, a pierwsze przydziały lokomotyw do zakładu nastąpiły w lutym 1927 roku. Długi czas trwania budowy wynikał z sytuacji politycznej Niemiec oraz z tzw. czarnego poniedziałku z roku 1929. Dawna Bw Breslau Hbf. (Bahnbetriebswerk Breslau Hauptbahnhof) to obecnie wielostanowiskowa lokomotywownia w układzie prostokątnym użytkowana przez spółkę PKP Intercity. Jak niegdyś parowozy, a później lokomotywy spalinowe, tak dziś lokomotywy elektryczne zazwyczaj obsługują linie kolejowe w naszym kraju, a lokomotywownia Wrocław Główny stanowi jeden z punktów serwisujących lokomotywy przyjeżdżające do Wrocławia z pociągami pasażerskimi. Przeglądy techniczne, drobne naprawy, bieżąca konserwacja i utrzymanie pojazdów trakcyjnych to niezbędne zabiegi techniczne w ruchu i bezpieczeństwie pociągów. Każda lokomotywa przed wyjazdem na szlak jest odpowiednio przygotowywana, a usterki zgłaszane przez maszynistów w książkach pojazdu są na bieżąco usuwane. W razie awarii zawsze można zadysponować inną lokomotywę albo wymienić uszkodzoną w składzie, który przybył na stację. Lokomotywownia to prócz pojazdów trakcyjnych również kompleks wielu obiektów związanych z obsługą maszyn, takich jak tokarnie, lakiernie, kuźnie czy kanały rewizyjne, gdzie wykonuje się konkretne rodzaje napraw. To jeden z niewielu czynnych zakładów obsługi taboru kolejowego we Wrocławiu, a biorąc pod uwagę ruch i zakres prac przy taborze kolejowym, można powiedzieć, że jest z pewnością kompleksem najciekawszym.