PL EN

Termin i miejsce: 02.10, wtorek, g. 16.30, Archi-box Kalejdoskop, plener przed Muzeum Architektury we Wrocławiu

Prelegenci: członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Dziedzictwa Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego


fot. Marta Święch


Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego skupia studentów, których pola zainteresowań to przede wszystkim ochrona zabytków i krajobrazu kulturowego. Łączy nas przekonanie o ich niezbywalnych wartościach dla budowania tożsamości społecznej, więzi lokalnych i świadomości historycznej. Chcielibyśmy zaprosić Państwa na prelekcję poświęconą historii różnych dziedzin wrocławskiego przemysłu. Podczas rewolucji przemysłowej Wrocław był prężnie rozwijającym się ośrodkiem. To pociągało za sobą duże zmiany społeczne, gospodarcze i urbanistyczne. Świadkami, a także motorem tych zmian były obiekty przemysłowe, teraz już historyczne, które w dzisiejszych czasach zanikają w tkance miasta. Są to między innymi dawne fabryki, wieże ciśnień, elektrownie, dworce kolejowe, młyny. Wystąpienie będzie miało na celu przybliżenie tych niedostrzeganych być może na co dzień budowli i instalacji oraz opowiedzenie na ich przykładzie o losach wrocławskiego przemysłu.