PL EN

Kapituła konkursu PPP '18:

Wioletta Wrona-Gaj - Muzeum Przemysłu i Techniki, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Agnieszka Gusiew - przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Maciej Hawrylak - SARP Wrocław, p/o przewodniczącego Kapituły

Anna Kościuk - Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów

Beata Urbanowicz - przedstawicielka Prezydenta Wrocławia

Waldemar Więckowski - SARP Jelenia Góra

Małgorzata Bartyna-Zielińska - Towarzystwo Urbanistów Polskich O/WrocławKATEGORIA: Przestrzeń publiczna i półpubliczna w rewaloryzowanych zespołach z uwzględnieniem rewitalizacji obiektów poprzemysłowych


I NAGRODA

Nazwa inwestycji

Most Burzowy i brama przeciwpowodziowa wraz z nabrzeżem

Adres

Wrocławski Kanał Miejski wzdłuż ulicy Pasterskiej od Starej Odry do Mostów Warszawskich

Autorzy

Hydroprojekt Sp. z o.o: Robert Kazana, Tomasz Wróblewski, Grzegorz Chudy

Inwestor

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wykonawca

Sinohydro Corporation Ltd

Rok realizacji

2015


Opis autorski

Most Burzowy i brama przeciwpowodziowa powstały jako elementy zabezpieczenia Kanału Miejskiego pod koniec XIX wieku, a ich modernizacja zakończyła się w roku 2015.

Teren w pobliżu mostu Burzowego i bramy przeciwpowodziowej oświetlają stylizowane energooszczędne latarnie, a do Mostów Warszawskich od Kanału Miejskiego prowadzi chodnik i szeroka droga rowerowa odgrodzona wysokim murem ceglanym. Nowe oblicze zyskały też budynki obsługi urządzeń wodnych.

Okolice te są od pewnego czasu ulubionym miejscem wycieczek pieszych i rowerowych, relaksu nad Odrą połączonego z możliwością podziwiania – kiedyś niedostępnych – urządzeń, które mają tę część Wrocławia chronić przed wielką wodą.


Uzasadnienie Kapituły

Projekt wyróżniono jako najbardziej spektakularny przykład rewitalizacji jednego z elementów Wrocławskiego Węzła Wodnego – mostu Burzowego. Doceniono też działania rewitalizacyjne, jako stały proces, zmierzające do przywracania korytarza rzeki Odry wraz z cennymi elementami dawnej infrastruktury mieszkańcom miasta. Dostrzeżono także umiejętność współdziałania różnych instytucji uczestniczących w procesie rewitalizacji


II NAGRODA

Nazwa inwestycji

Przestrzeń publiczna przy Centrum Historii Zajezdnia

Adres

Wrocław, ul. Grabiszyńska 184

Autorzy

Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Łukasz Reszka (architekt prowadzący)

Współpraca autorska: Jerzy Kopka, Anna Okoń, Piotr Wilk, Bartosz Zięba

Projekt wykonawczy: ASPA, MODULO

Zieleń: Angelika Kuśmierczyk

Inwestor

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Wykonawca

PB Inter-System S.A.

Rok realizacji

2016

Zdjęcie

Maciej Lulko


Opis autorski

Główny budynek zajezdni został zrewitalizowany i przypomina ten z XIX wieku, ale nie brakuje w nim nowoczesnych elementów. Inwestycja polegała na adaptacji terenu i budynków zajmowanych przez zajezdnię na przestrzeń do stałych i czasowych wystaw. Za pomocą najnowocześniejszych technik ekspozycyjnych, wzorując się na najnowszych koncepcjach wystawienniczych, zaprezentowano powojenną historię Wrocławia.

Celem projektu było zachowanie autentyczności budynku przy jednoczesnym nadaniu mu nowoczesnych funkcjonalności. Podczas prowadzenia prac renowacyjnych dbano o każdy detal. Teren przy Zajezdni to przestrzeń, która łączy różne przeznaczenia. Jest ona użytkowana zarówno w dzień powszedni, jak i podczas wydarzeń kulturalnych czy koncertów. Zajezdnia przyciąga mieszkańców, turystów, młodzież i dzieci. Teren stał się ulubionym miejscem rolkarzy i deskorolkarzy. Odpowiednio dobrana mała architektura i zieleń wzbogacają wartość estetyczną przestrzeni.


Uzasadnienie Kapituły

Doceniono stworzenie ciekawej i otwartej przestrzeni publicznej o dużym potencjale dla różnorodnych działań, zarówno tych o charakterze miejskim, jak i lokalnym, w tym także skierowanych do okolicznych mieszkańców. Projekt wyróżniono mimo krytycznych uwag odnoszących się do idei odtworzenia od podstaw samego obiektu (jako rewaloryzacji) i braku użycia jego najbardziej istotnych artefaktów związanych z dawną aktywnością – zajezdnią.


III NAGRODA

Nazwa inwestycji

Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie „Hydropolis”

Adres

Wrocław, ul. Na Grobli 17

Autorzy

Projekt budynku i zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Ewa Kinecka Studio EKA Pracownia Projektowa przy współpracy z ART FM Sp. z o.o.

Projekt aranżacji wnętrz: ART FM Sp. z o.o.

Projekt ekspozycji: ART FM Sp. z o.o.

Inwestor

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Wykonawca

Wielu wykonawców, brak generalnego wykonawcy

Remont i przebudowa elewacji, rozbudowa o strefę wejścia, prace budowlane we wnętrzu zbiornika: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Castellum Sp. z o.o.

Rok realizacji

2015


Opis autorski

Centrum nauki i Wiedzy o Wodzie „Hydropolis” powstało w zrewaloryzowanym dawnym zbiorniku wody czystej z końca XIX wieku, na terenie kompleksu wodociągowego Na Grobli. Zagłębiony w terenie o ponad 3,6 m dawny zbiornik o kubaturze około 35 tys. m³ ma w rzucie kształt prostokąta o wymiarach ok. 72,8 x 63,9 m. Jego wnętrze jest podzielone na cztery komory mieszczące sale ekspozycyjne o dziewięciu strefach tematycznych poświęconych wodzie i związanym z nią wynalazkom. Wejście główne umiejscowiono centralnie od strony południowej w nowo zaprojektowanej części budynku, której elewacje pokryto perforowanymi blachami miedzianymi, gdzie integralną częścią fasady jest kurtyna wodna rozstępująca się przed odwiedzającymi ze spływającą wodą układającą się w zaprogramowane wzory.


Uzasadnienie Kapituły

Projekt doceniono za udaną próbę wykorzystania dawnych zbiorników wodnych, za stworzenie wyważonego dialogu stylistycznego starego z nowym oraz za pomysł wykreowania w tym miejscu instytucji zajmującej się edukacją proekologiczną, niezmiernie ważną ze społecznego punktu widzenia. 


WYRÓŻNIENIE

Nazwa inwestycji

Przestrzeń dziedzińca przy budynku mieszkalno-usługowym Lofty Platinum

Adres

Wrocław, ul. Inowrocławska 21A, 21B, 21C, 21D

Autorzy

Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka wraz z zespołem

Inwestor

Archicom Lofty Platinum Sp. z o.o. – Sp. k.

Wykonawca

Archicom Sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Rok realizacji

2012


Opis autorski

Lofty Platinum to kameralny kompleks na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych w centrum Wrocławia. Do jego realizacji zaproszono wielu artystów.

Historyczny dziedziniec o wydłużonym kształcie urzeka unikalną skalą i proporcją. Zamyka go od południa ceglana elewacja starej destylarni braci Wolf z 1896 roku. Parter nowego obiektu został wykończony ceramiką, tworząc spójną całość.

Na osi symetrii starego budynku osadzono paradne granitowe schody z kutymi poręczami, wlewające się miękko w przestrzeń podwórza. Posadzka o zróżnicowanych kolorach i teksturze przeplata się z bogatą gatunkowo zielenią, charakterystycznymi lampami i miejscami wypoczynku. Budynkom towarzyszą obramione zielenią tarasy zbudowane z deski kompozytowej, wzbogacającej różnorodność nawierzchni. Od ulicy Inowrocławskiej i wejścia bramowego mijamy drzewa i miejsca do parkowania. Otwarty z drugiej strony dziedziniec domknięto uformowanym żywopłotem, gdzie znalazł się plac zabaw.


Uzasadnienie Kapituły

Projekt wyróżniono za udaną realizację zespołu zabudowy mieszkaniowej, która dała nowe życie dwóm historycznym budynkom przemysłowym z 1889 roku oraz zainspirowała powstanie trzeciego w podobnym stylu. Obiekt uhonorowano pomimo wydzielenia strzeżonej przestrzeni półprywatnej, przeznaczonej tylko dla mieszkańców (społeczność wygrodzona).


WYRÓŻNIENIE

Nazwa inwestycji

Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej

Adres

Jelenia Góra, ul. Park Zdrojowy 5

Autorzy

MWM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

Inwestor

Urząd Miasta Jelenia Góra

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Castellum Sp. z o.o.

Rok realizacji

2013


Opis autorski

Termy Cieplickie położone w uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry, Cieplicach, to kompleks rekreacyjno-sportowy w sąsiedztwie czynnego zakładu z częścią funkcji w rewaloryzowanych budynkach poprzemysłowych. Jest to unikalny w skali regionu zespół basenów wykorzystujący wody termalne fluorowo-krzemowe z głębokości prawie 2 tys. m, których temperatura dochodzi do 89°C. Wody do kąpieli w basenach i wannach jacuzzi mają temperaturę od 28 do 32°C. Ogólna powierzchnia lustra wody basenów wynosi około 1200 m², w tym 400 m² powierzchni basenów zewnętrznych i termalnych. Kompleks zawiera m.in.: basen z hydromasażami, huśtawką wodną i „dziką rzeką”, basen pływacki o czterech torach długości 25 m, brodziki ze zjeżdżalniami i tryskaczami dla dzieci, baseny termalne, gejzery, parasol wodny, plażę, sauny fińskie, grotę śnieżną, fontannę lodową.


Uzasadnienie Kapituły

Kompleks doceniono za interesującą próbę wykorzystania obiektów poprzemysłowych – zaadaptowano je na budynki usługowo-administracyjne zespołu basenów Termy Cieplickie, położone są w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch rewitalizowanych parków oraz licznych zabytków. Obiekt wyróżniono mimo wydzielenia przestrzeni publicznej dostępnej jedynie dla użytkowników kompleksu.KATEGORIA: Przestrzeń publiczna i półpubliczna w nowych zespołach – z wykorzystaniem elementów świadczących o poprzemysłowym charakterze (także na terenach mieszkaniowych)


NAGRODA

Nazwa inwestycji

Teren rekreacyjny z torami poprzemysłowymi na osiedlu Olimpia Port

Adres

Wrocław, ulice Magellana i Vasco da Gamy

Autorzy

Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka wraz z zespołem

Inwestor

Archicom Marina 5 Sp. z o.o.

Wykonawca

Archicom Sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Rok realizacji

2017


Opis autorski

Obszary osiedla społecznego Olimpia Port to rejony dawnej działalności przemysłowej (wyrobiska gliny, cegielnie, kominy i bocznice kolejowe). Autorska pracownia projektowa Archicom Studio wraz planistami umiejętnie połączyli pozostałości krajobrazu kulturowego z naturalnym krajobrazem starorzecza Odry, pełnym ciągów zielonych, tras pieszo-rowerowych, skwerów i dzikich parków przylegających do kanałów żeglownych. Zabytkowe bocznice kolejowe stały się pretekstem do stworzenia przestrzeni aktywnego wypoczynku, wpisując się w światowe trendy rewitalizacji. W trakt szyn wpisano żwirowe ścieżki, którymi docieramy do boisk sportowych, outdoor fitness i miejsc rekreacji. Torowisko otoczone starodrzewiem, przerośniętym świeżymi, młodymi samosiejkami, łączy główne ulice i przecina plac – miejsce dla zabytkowego tendra. Po drodze otwierają się osie widokowe na starą cegielnię i kominy, przypominające o dawnym przeznaczeniu tego terenu.


Uzasadnienie Kapituły

Projekt doceniono za konsekwentną realizację założeń ideowych wykorzystania śladów poprzemysłowych w przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjnym przy zespole zabudowy mieszkaniowej Olimpia Port – począwszy od zapisów planistycznych zawartych w MPZP aż po konsekwentną realizację wykorzystującą poprzemysłowe artefakty - tory kolejowe, której skutkiem jest wzbogacenie lokalnej tożsamości miejsca.