PL EN

Aktualności

WARSZTATY REWITALIZACJI OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH W WAŁBRZYCHU

DLACZEGO
Poprzemysłowa tkanka miast, niejednokrotnie zabytkowa, często traktowana jest jako dziedzictwo kultury gorszej kategorii i obszar problematyczny. Niedocenianie jej wartości i niedostrzeganie możliwości adaptacji często doprowadza do dewastacji i rozbiórek całych połaci dzielnic. Tym ważniejsza jest edukacja – informowanie zarówno o wartości architektury poprzemysłowej, jak i o możliwości jej wtórnego zagospodarowania. Wiele budowli i kompleksów poprzemysłowych po wcześniejszej adaptacji na centra kultury, galerie handlowe czy budynki mieszkalne może stać się wizytówką miasta i regionu, i przyciągać mieszkańców oraz osoby z zewnątrz.

DLA KOGO I KIEDY

_dzieci 7-12 lat - wtorek, 02.10, godzina 9:00-12:00

_młodzież 13-16 lat - wtorek, 02.10, godzina 13:00-16:00

_studenci i dorośli 19-30 lat - wtorek, 02.10, godzina 16:30-19:30

_młodzież 16-19 lat – środa, 03.10, godzina 9.00-12.00


ZAPISY

14-28 września

mailowo: edukacja@starakopalnia.pl lub tel. 74 667 09 12


CEL, ADRESACI, PRZEBIEG WARSZTATÓW

Autorskie zajęcia mają na celu rozwijać wyobraźnię i kreatywność, ale też poszerzyć wiedzę na temat zabytkowej poprzemysłowej architektury miast, sposobów jej zagospodarowania, możliwości adaptacyjnych, czy ścieżki postępowania. Do zajęć może przystąpić każdy, bez wcześniejszego przygotowania merytorycznego. Podstawową wiedzę uczestnicy zdobędą w pierwszej części zajęć, poznają też wiele przykładowych rewitalizacji (prowadzący przygotowali prezentację multimedialną).

Drugi etap to wspólna praca w niewielkich grupach nad wybranymi obszarami miasta, tworzenie koncepcji ich ponownego zagospodarowania i funkcjonowania. Na koniec każda z grup zaprezentuje swoją wersję rewitalizacji, która jest omawiana na forum.


LOKALIZACJA

Wałbrzych


PROWADZĄCY

pracownicy Muzeum Przemysłu i Techniki Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu


ZAPRASZAMY