PL EN

Wykład online:  czwartek, 19 listopada, g. 18.00-18.30

Prelegent: Kuba Snopek

Link do wykładu (czynny od 18.00):  https://youtu.be/fZP2ELKU3SQ/fot. Aleksandr Burlaka/


W dyskusji o miastach zbyt wiele uwagi poświęcamy budynkom. W swoich badaniach i działaniach projektowych Kuba Snopek przygląda się niematerialnym komponentom architektury: mechanizmom prawnym i finansowym, od których zależy życie budynków. Wykład poświęcony będzie dwóm interwencjom w sferze kultury: przestrzeni publicznej „Scena” w mieście Dniepr na Ukrainie oraz eksperymentalnej przestrzeni artystycznej „This Will Take Time” w Oakland w Kalifornii. Na ich przykładach autor pokaże dlaczego tworząc nowe przestrzenie, warto również zaprojektować te niematerialne aspekty architektury, które będą kształtować ich przyszłe życie.


* * *Kuba Snopek – urbanista, pedagog i badacz miast. Absolwent PWr, Instytutu Strelka i UC Berkeley. Dyrektor programowy Charkowskiej Szkoły Architektury i wieloletni wykładowca moskiewskiego instytutu Strelka. Jest autorem książki Bielajewo: Zabytek Przyszłości, poświęconej ochronie niematerialnego dziedzictwa, i projektu „Architektura VII. Dnia" – badań kościołów wybudowanych w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Kuba jest również współautorem „Sceny” – wielokrotnie nagradzanej przestrzeni publicznej w mieście Dniepr, stworzonej za pomocą crowdsourcingu i crowdfundingu. Obecnie pracuje nad projektem „Real Estate Art” – krytycznymi badaniami sztuki fundowanej przez deweloperów.