PL EN

Streaming: czwartek 19 listopada, g. 12.00-17.00

Link do streamingu:  https://youtu.be/YVhizhC8hKUHARMONOGRAM


12.00-12.10 Inauguracja Festiwalu DoFA ‘20, słowo wstępne Maciej Hawrylak


12.10-14.00 PANEL „MIASTO”

planowanie

12.10-12.30 Otwarte miasto na różnorodność / Anna Sroczyńska, Biuro Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego

12.30-12.50 O skutkach planowania po wrocławsku – czy stać nas, by źle planować Wrocław? / Robert Gacek, Stowarzyszenie Akcja Miasto

12.50-13.10 Samorząd osiedlowy w procesie partycypacji – przykład Osiedla Maślicie we Wrocławiu / Sławomir Czerwiński, Zarząd Osiedla Maślice

użytkowanie

13.10-13.30 Plenerowe Centra Aktywności Lokalnej / Krzysztof Ziental, Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

13.30-13.50 Wymiary miejskiej otwartości czy wystarczy tylko rozmawiać? / Piotr Szymański, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

13.50-14.10 Od WBO do Stowarzyszenia, rola lidera osiedlowego w budowaniu aktywności lokalnej / Joanna Klima, Stowarzyszenie Serce Szczepina


14.10-15.00 przerwa


15.00-17.00 PANEL „KRAJ”

planowanie

15.00-15.20 Partycypacja czasu pandemii / Monika Komorowska, Wydział Dialogu w Planowaniu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy,

15.20-15.40 Jak zatrzymać betonozę / Jan Mencwel, Miasto Jest Nasze

15.40-16.00 Sztuka i dizajn w przestrzeni publicznej. Projektanci dla mieszkańców miasta / Natalia Wielebska, Stowarzyszenie Traffic Design

użytkowanie

16.00-16.20 Kultura zamiast stali, betonu i piasku / Narzędzia kreowanie nowych przestrzeni miejskich / Łukasz Harat, kolektyw antyRAMA


16.20-16.40 Miasto otwarte - miasto konfliktu. Udział społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej na przykładzie działań fundacji Napraw Sobie Miasto/ Aleksander Krajewski, fundacja Napraw Sobie Miasto

16.40-17.00 Budując ludźmi - o powstawaniu Podwórka im. Wszystkich Mieszkańców / Iza Rutkowska, Studio Zoochitecture