PL ENDorota Leśniak-Rychlak - doktorka historii sztuki, redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni”, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Założycielka i prezeska Fundacji Instytut Architektury. Kuratorka i współkuratorka wielu wystaw architektonicznych, m.in.: „Figur niemożliwych” (Pawilon Polski na 14.Biennale Architektury w Wenecji), „Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji” (Festiwal Warszawa w Budowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej). Inicjatorka i redaktorka wydań publikacji z kanonu teorii i praktyki architektonicznej, wśród nich znalazły się m.in.: „Myślenie architekturą” Petera Zumthora (Karakter, Kraków 2008) oraz książki Juhaniego Pallasmy – „Oczy skóry” (Instytut Architektury, Kraków 2012) i „Myśląca dłoń” (Instytut Architektury, Kraków 2016). Redaktorka tomu „Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektonicznej 1918–1981” (Instytut Architektury, Kraków 2018). W 2019 r. opublikowała książkę „Jesteśmy wreszcie we własnym domu” (Instytut Architektury, Kraków 2019), poświęconą przemianom mieszkaniowym w Polsce w okresie transformacji.


Dorota Leśniak-Rychlak jest autorką jednego z esejów w katalogu DoFA '22.