PL EN


Liliana Krzycka ukończyła Wydział Architektury na kierunku architektura i urbanistyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W latach 2005–2010 pracowała jako architekt nad projektami o różnorodnej skali i funkcji na terenie Irlandii, gdzie zdobyła m.in. doświadczenie w szeroko rozumianej dziedzinie budownictwa zrównoważonego, w tym budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Od 2010 r. jest częścią grupy projektowej menthol architects, która eksploruje różne obszary dziedzin projektowych – od wzornictwa przemysłowego do architektury i urbanistyki. W 2017 r. pracownia znalazła się wśród dziesięciu najbardziej innowacyjnych pracowni architektonicznych w Polsce w plebiscycie Innowacje w Architekturze organizowanym przez miesięcznik „Architektura-murator”. W swojej pracy za nadrzędną uważa twórczość wynikającą z potrzeb, powstającą w poszanowaniu natury i dającą radość przyszłym odbiorcom. Wierzy, że tylko zrównoważony rozwój, czyli równoczesne myślenie o człowieku i o jego środowisku, jest odpowiedzią na przyszłość. Architektura to dla niej sztuka szczególna, posiadająca cechy społecznej użyteczności, sztuka misji społecznej.


Liliana Krzycka będzie tutorką studenckich warsztatów projektowych DoFA '22.


Zdjęcie: Ada Gruszka