PL EN


Łukasz Harat - urbanista i socjolog, doktorant na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej; studiował socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego; członek Zarządu kolektywu antyRAMA i stowarzyszenia Urban Space Lab, dyrektor ogólnopolskiego festiwalu A


Łukasz Harat będzie moderatorem i panelistą dyskusji #0.