PL EN

Ogłoszenie Honorowej Nagrody SARP O/Wrocław '22 i wernisaż wystawy monograficznej

20 listopada, g. 19.30

Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5Mamy zaszczyt poinformować, że 20 listopada 2022, podczas zakończenia 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA '22 "Miasto solidarne" ogłoszono kolejnego Laureata specjalnej Honorowej Nagrody SARP O/Wrocław, którym został


ARCH. ROMAN TUNIKOWSKI


To najważniejsze dla lokalnego środowiska architektonicznego wyróżnienie zostało przyznane przez Kapitułę

w składzie:

Maciej Hawrylak

Andrzej Hubka

Wojciech Jarząbek

Daria Kieżun

Julian Łowiński

Zbigniew Maćków

Dorota Szlachcic

Jerzy Tarnawski


Nagrodę w imieniu Laureata odebrał jego Syn, arch. Marian Tunikowski, wraz z Rodziną.


Wręczeniu Nagrody towarzyszyło wydanie 10. tomu serii Wrocławscy Mistrzowie Architektury poświęconego Laureatowi, zaś monograficzną wystawę prezentującą jego sylwetkę i dorobek można oglądać w Muzeum Architektury we Wrocławiu do 15 stycznia 2023.


Roman Tunikowski (1929–1982), wrocławski architekt i urbanista, laureat Honorowej Nagrody SARP O/Wrocław (2022). Osoba o wyjątkowym charakterze i dorobku. Autor (wraz z zespołem) Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (KDM), której projektowanie rozpoczął mając 37 lat. Był autorem i współautorem 43 opracowań, w tym 25 konkursowych, 5 studialnych oraz 13 projektów zrealizowanych. Specjalizował się w założeniach urbanistycznych nowych dzielnic i zespołów mieszkaniowych na terenie Wrocławia, ale przede wszystkim Dolnego Śląska, i był uważany za twórcę urbanistycznej szkoły wrocławskiej. Był pracownikiem Wydziałów Architektury najpierw na Politechnice Wrocławskiej (lata 1950–1965), a później Politechnice Poznańskiej (lata 1973–1982), gdzie uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i kierował Instytutem Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Od 1953 roku nieprzerwanie pracował także w „Miastoprojekcie” Wrocław, łącząc pracę dydaktyczną z działalnością zawodową. Zrealizował wiele osiedli mieszkaniowych i centrów miast, m.in. w Świdnicy, Bolesławcu, Jeleniej Górze oraz Kłodzku, ale w pamięci pozostanie twórcą socrealistycznego minimalizmu KDM, za który dostał wiele państwowych nagród i wyróżnień, a który także dzisiaj świadczy o jego klasie jako projektanta.


Honorowa Nagroda SARP O/Wrocław to prestiżowe wyróżnienie przyznawane wybitnym architektom – członkom wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, zainicjowane na wzór Honorowej Nagrody SARP w 2011 roku, podczas 1. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Kapitułę, w skład której wchodzą Laureaci Honorowej Nagrody SARP, kolejni Laureaci Nagrody SARP O/Wrocław, prezes Oddziału wrocławskiego oraz inicjator Nagrody.