PL EN

19 listopada, g. 16.00

Barbara, ul. Świdnicka 8B

rozmawiają: Anka Bieliz, Monika Kozłowska-Święconek, Martyna Obarska, Bartłomiej Świerczewski, Aleksandra Zemke


Nieodpłatna praca opiekuńcza to obowiązki w obszarze gospodarstwa domowego i opieki nad osobami zależnymi (m.in. dziećmi i osobami starszymi). Według statystyk, aż 75% tej pracy na świecie spada na kobiety. Na ile współczesne kryzysy pogłębiają te nierówności?

Sprawowanie pracy opiekuńczej przekłada się na sposoby przebywania i poruszania się po mieście, obecność na rynku pracy czy potrzebami w zakresie funkcji i wyposażenia konkretnych przestrzeni i budynków.

Jaki jest związek troski i pracy opiekuńczej z miejskimi politykami? Jakie miejskie funkcje, inicjatywy i programy były dotychczas inicjowane za granicą? Które z nich stanowią inspirację dla Polski? Jakie znamy narzędzia w kontekście długoterminowego radzenia sobie z kryzysami, w tym z kryzysem uchodźczym? Co ma wspólnego infrastruktura troski z miejską rezyliencją? Jakie nowe typologie miejsc spotkań już powstają, tworzone oddolnie, a jakich wciąż potrzebujemy?