PL EN

"Przestrzenie nowych mieszkańców i nowych mieszkanek"

19 listopada, g. 13.30

prowadzenie: Jacek Sterczewski i Inne Centrum

zapisy: w dniach 15-16 listopada w godz. 12.00-15.00, telefonicznie: 71 346 89 71


Podczas spaceru festiwalowego odwiedzimy miejsca, które w przyszłości mogą być wykorzystane przez różne grupy nowych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Zobaczymy budynki i przestrzenie, które obecnie stoją puste, a ich los jest niewiadomy. Wspólnie postaramy zastanowić się nad nowymi funkcjami dla tych miejsc i nad tym, jak mogą służyć nowym użytkownikom.

Miejsca, które uwzględnia trasa spaceru, znajdują się na obszarze działania Innego Centrum – projektu Fundacji Dom Pokoju, który ma na celu ożywienie społeczno-gospodarcze śródmiejskich osiedli Wrocławia. Metodą Innego Centrum jest praca na relacjach: z przedsiębiorcami, twórcami, aktywistami, mieszkańcami i mieszkankami. Ich perspektywa będzie obecna w przedstawianiu kolejnych punktów na mapie, bo są to osoby, które już od dawna rozmyślają i fantazjują o przestrzeniach w swoim sąsiedztwie. Ich codzienne plany i potrzeby powinny być najlepszą inspiracją dla planów zagospodarowania narzucanych przez urząd.


/fragment tekstu do katalogu DoFA,

autor: Jacek Sterczewski/