PL EN

Aktualności

Warsztaty projektowe

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław zaprasza do udziału w WARSZTATACH PROJEKTOWYCH w ramach 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA MIASTO SOLIDARNE we Wrocławiu!


Warsztaty to trzydniowe (18-20.11.22), interdyscyplinarne spotkanie młodych osób, które pod okiem tutorek i tutorów będą wspólnie wypracowywać sposoby na bardziej solidarne miasta.


Co współcześnie oznacza dla nas miasto solidarne?


Współczesne kryzysy w równej mierze dotyczą zarówno braku wrażliwości na przyrodę, jak i siebie nawzajem. Wyzwaniem współczesnych miast nie jest tylko odpowiedź na katastrofę klimatyczną, ale i na problemy i nierówności społeczne, a wątki te nie powinny być traktowane rozłącznie. Wychodzimy z założenia, że nikt z nas nie jest samowystarczalny_a. Jesteśmy wpisani_e w krąg zależności, praw natury, relacji społecznych, wzajemnej troski i usług publicznych opartych na społecznym kontrakcie. Solidarność w tym kontekście rozumiemy jako wzajemnie udzielane wsparcie. Jako wymianę opieki, w której nie dzielimy jednostek na te silniejsze, które opieki udzielają, i na słabsze, które tylko przyjmują pomoc. Miasto solidarne to, w naszym wyobrażeniu, organizm i miejsce, które upodmiotawia. Projektowana wspólnie przestrzeń inkluzywna, intersekcjonalna i wrażliwa, która stara się odpowiedzieć jednocześnie na postulaty ekologiczne i społeczne.


Jak tworzyć miasta sprawiedliwe płciowo?

Jak powtórnie używać materiałów?

Jak pozyskiwać materiały do powtórnego wykorzystania?

Jak tworzyć przestrzenie spotkań różnych grup użytkowników_czek i różnych gatunków?

Solidarność ma różne oblicza, a każda grupa warsztatowa będzie opracowywać inne zagadnienie miejskie.


TERMINY_czyli do kiedy?

Zadawanie pytań - na adres mailowy: wroclaw_konkursy@sarp.org.pl do 26.09.22

Przesyłanie zgłoszeń do 12.10.22

Wybór osób, które wezmą udział w warsztatach (18-20.11.22) we Wrocławiu – do końca października 22


ZGŁOSZENIA_czyli co zrobić, żeby móc wziąć udział w warsztatach?

Wyślij zgłoszenie na maila: wroclaw_konkursy@sarp.org.pl

W tytule maila prosimy wpisać: WARSZTATY PROJEKTOWE_ZGŁOSZENIE

W zgłoszeniu:

1. podaj swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail, tel., miasto)

2. napisz 1000 znaków ze spacjami o sobie

3. używając dowolnej techniki (tekst, rysunek, projekt, film etc.) odpowiedz na temat:

JAK WYKORZYSTAĆ KRYZYSY DO BUDOWANIA LEPSZYCH MIAST?


DLA KOGO 1_czyli czy muszę być architektką_em, żeby wziąć udział w warsztatach?

Nie trzeba być architektką_em, ale trzeba mieć 18 lat. Jeśli jesteś architektką, to świetnie. Jeżeli architektką krajobrazu, to doskonale! Jeśli studiujesz socjologię, gospodarkę przestrzenną albo jesteś polonistą czy biologiem, to też super. Ważna jest Twoja pomysłowość, chęć współpracy i zainteresowanie miejskimi tematami.


DLA KOGO 2_czyli czy mogę wziąć udział w warsztatach, jeśli nie jestem z Wrocławia?

Tak, choć organizator nie przewiduje noclegu ani zwrotu kosztów podróży dla uczestników_ek warsztatów.


TUTORZY_czyli kto będzie prowadził warsztaty?

Warsztaty będą prowadzić architekci i architektki. Będziemy sukcesywnie przedstawiać tutorów i tutorki każdej z grup.


DEADLINE_czyli do kiedy mogę się zgłaszać na warsztaty?

Do 12 października 2022.


RODO_czyli ważna zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia WARSZTATÓW PROJEKTOWYCH

Każda osoba wysyłająca zgłoszenie jednocześnie oświadcza, że działając w imieniu własnym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław (dalej: SARP O/Wrocław), 50-123 Wrocław, ul. Oławska 21/5-6, swoich danych osobowych na potrzeby zgłoszenia i ewentualnego udziału w WARSZTATACH PROJEKTOWYCH realizowanych w ramach 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA 2022 r., celem wzajemnej komunikacji, upublicznienia rezultatów warsztatów (zarówno w mediach własnych SARP O/Wrocław, jak i w mediach partnerskich – prasa, strony internetowe i in.), a także w celach dokumentacyjnych i archiwizacyjnych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jednocześnie każda osoba wysyłająca zgłoszenie została pouczona o tym, że:

1) jej dane osobowe przetwarzane będą przez SARP O/Wrocław w celu przeprowadzenia pełnej procedury realizacyjnej WARSZTATÓW PROJEKTOWYCH, ich dokumentacji i archiwizacji, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, a także prezentacji wyników warsztatów;

2) administratorem jej danych osobowych jest SARP O/Wrocław. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-123), ul. Oławska 21/5-6;

3) przysługuje jej prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, a także prawo skargi do organu nadzorczego lub sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania moich danych osobowych;

4) przysługuje jej prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w konkursie (a więc danych wymaganych w Karcie Zgłoszeniowej) oznacza rezygnację z udziału w nim.

5) zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w punkcie 1. może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody administrator może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i okresie uzasadnionym celem przetwarzania wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w celu ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów.

6) wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław, ul. Oławska 21/5-6, 50-123 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: wroclaw@sarp.org.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.


Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław