PL EN

Architektura pozwala kształtować otoczenie w sposób bardziej okiełznany niż natura i społeczeństwo. Zmieniające się warunki zamieszkania i życia w mieście determinują obraz współczesnej rzeczywistości, ale też rysują przyszłe wizje zurbanizowanej materii. W rezultacie również kryterium „piękne-niepiękne” ulega przewartościowaniu.

Tematy panelu: Mieszkanie w mieście / Przestrzenie (nie)piękna / Przyszłość dzisiaj.


Planowane wykłady: 

29 sierpnia - Nathalie de Vries (Holandia);

19 września - Lacaton & Vassal (Francja);

10 października - Hani Rashid (USA)


Kuratorzy panelu: arch. Anna Grajper i arch. Sebastian Dobiesz (pracownia LAX)Każdy z paneli wykładowych wzbogacony będzie o międzynarodowe warsztaty ideowe, podczas których podzieleni na grupy uczestnicy (profesjonaliści/studenci) będą przy udziale zagranicznych tutorów opracowywać koncepcyjne założenia dla wybranego obszaru Wrocławia. Planowane terminy warsztatów: kwiecień-lipiec- -październik 2016.


Projektowi DUŻE A towarzyszyć będą wystawy prezentujące dorobek projektowy gości zagranicznych oraz podsumowująca publikacja.


FACEBOOK DUZE A