PL EN

Aktualności

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, działając w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP, ogłasza kolejną edycję konkursu o Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP organizowanego przez Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

Celem jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.


Zgłoszenia prac do konkursu wraz z rekomendacją dokonuje Oddziałowa Komisja Kwalifikacyjna SARP O/Wrocław - w tym przypadku prace, zgodne z wytycznymi regulaminu (rozdz. II, par. 3, ust. 4), należy złożyć elektronicznie (wetransferem) na adres wroclaw@sarp.org.pl, do 12 kwietnia 2023r. do godz. 12.00.

Zgłoszeń mogą też dokonywać samodzielnie autorzy i promotorzy prac - w tym przypadku prace, zgodne z wytycznymi regulaminu (rozdz. II, par. 3, ust. 4), należy złożyć elektronicznie (wetransferem), na adres mailowy: dz@sarp.pl do dnia 8 maja 2023r.

Szczegółowe zasady zgłoszeń udziału w konkursie znajdują się w załączonym regulaminie.


Konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w dniach 21-24 września 2023r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Prezentacja prac finałowych odbędzie się w dniu 23 września 2023r.

Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 24 września 2023r. (niedziela).


Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej / Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit