PL EN

Aktualności

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2022

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, działając w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP, ogłasza kolejną edycję (2022) konkursu o Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP organizowanego przez Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Celem jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgłoszenia prac do konkursu wraz z rekomendacją dokonuje Oddziałowa Komisja Kwalifikacyjna SARP O/Wrocław - w tym przypadku prace, zgodne z wytycznymi regulaminu (rozdz. II, par. 3, ust. 4), należy złożyć elektronicznie (wetransferem) na adres wroclaw@sarp.org.pl, do 22 marca br. do godz. 12.00.

Zgłoszeń mogą też dokonywać samodzielnie autorzy i promotorzy prac - w tym przypadku prace, zgodne z wytycznymi regulaminu (rozdz. II, par. 3, ust. 4), należy złożyć bezpośrednio na adres organizatora konkursu w Warszawie, elektronicznie (wetransferem) na adres dz@sarp.pl, do 14 kwietnia br.

Szczegółowe zasady zgłoszeń udziału w konkursie znajdą Państwo w załączonym regulaminie.

Konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w dniach 22-25 września br. w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie.

Prezentacja prac finałowych odbędzie się w dniu 24 września.

Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 25 września br. (niedziela).

Zgłoszenie prac do konkursu jest tożsame z zobowiązaniem się uczestnika do udziału w dalszych jego etapach.