PL EN

Aktualności

DYPLOM ROKU 2022 - Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w pierwszym, lokalnym etapie konkursu Dyplom Roku 2022 – Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego.


Zgłoszenia – do 25 maja 2022, do godz. 12.00, na adres wroclaw@sarp.org.pl


Zawartość: podpisana karta zgłoszeniowa, max 2 plansze poglądowe (100x70) w układzie poziomym o rozdzielczości 75 dpi oraz skrócony opis (max. 2 str. A4).

Łączny rozmiar plików – max. 15 MB. Prace przekraczające ten rozmiar nie będą rozpatrywane.


Oddziałowa Komisja Kwalifikacyjna

Paweł Amałowicz (WA PWr)

Anna Berbesz (WA PWr)

Daria Kieżun (prezes SARP O/Wrocław, przewodnicząca)

Adam Mańczak (KSK SARP O/Wrocław)

Marta Mnich (KSK SARP O/Wrocław)

Andrzej Poniewierka (KSK SARP O/Wrocław)


Terminy etapu lokalnego

ogłoszenie konkursu: 20 kwietnia

składanie prac: do 25 maja

obrady Komisji: 26 maja-02 czerwca

ogłoszenie nominacji do prezentacji: do 03 czerwca

Termin i forma publicznych prezentacji prac nominowanych przez Oddziałową Komisję Kwalifikacyjną zostaną podane w terminie późniejszym.


Pytania dot. udziału można zadawać do 20 maja pod adresem: dyplom.roku@sarp.pl. W temacie pytania należy wpisać: „Dyplom Roku – pytania”.


Regulamin, karta zgłoszenia i harmonogram ogólnopolskiego konkursu dostępne w załącznikach.