PL EN

Aktualności

DYPLOM ROKU 2023 - Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w pierwszym, lokalnym etapie konkursu Dyplom Roku 2023 – Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego.


Zgłoszenia – do 12 kwietnia 2023, do godz. 12.00, na adres wroclaw@sarp.org.pl

Zawartość:  uzupełniona i podpisana karta zgłoszeniowa z opinią Promotora lub Recenzenta (zał. nr 2), skrótowe opracowanie tj. max 2 plansze poglądowe (100x70) w układzie poziomym o rozdzielczości 75 dpi oraz skrócony opis (max. 4 str. A4). Łączny rozmiar plików – max. 15 MB. Prace przekraczające ten rozmiar nie będą rozpatrywane.

Łączny rozmiar plików – max. 15 MB. Prace przekraczające ten rozmiar nie będą rozpatrywane.

Terminy etapu lokalnego:
ogłoszenie konkursu: 29 marca
składanie prac: do 12 kwietnia
obrady Komisji: 14-18 kwietnia
ogłoszenie nominacji do prezentacji: do 19 kwietnia
publiczne prezentacje: 27 kwietnia

Pytania dot. udziału można zadawać pod adresem: dyplom.roku@sarp.pl. W temacie pytania należy wpisać: „Dyplom Roku – pytania”.

Regulamin, karta zgłoszenia i harmonogram ogólnopolskiego konkursu dostępne w załącznikach.