PL EN

Aktualności

DYPLOM ROKU SARP 2021 - WYNIKI

Konkurs o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "DYPLOM ROKU”, edycja 2021 - WYNIKI

Patronat Honorowy Konkursu Dyplom Roku: Ambasador Szwajcarii w Polsce

Partnerzy Konkursu Dyplom Roku: Geberit Polska i Schindler Polska


Sąd Konkursowy w składzie:

arch. Biś Lisowski – Prezes SARP, Przewodniczący Sądu

arch. Marcin Brataniec – eM4. Pracownia Architektury

arch. Wojciech Gajewski – POLE Architekci

arch. Oleg Haman – Prezes Stowarzyszenia Architektów Czeskich

arch. Anna Jaruga-Rozdolska – Wyróżniona w ubiegłorocznej edycji konkursu Dyplom Roku

arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys – APA Wojciechowski

arch. Marta Nowosielska – XY Studio

arch. Marlena Wolnik – MWArchitekci

Przemysław Powalacz – Geberit Polska

Paweł Wierzbicki – Schindler Polska

sekretarze organizacyjni konkursu:

Marek Szeniawski – Sekretarz Generalny SARP

Magdalena Turowska-Kowalczyk – Asystent Sekretarza Konkursu

w dniu 7.10.2021 ocenił 25 prac dyplomowych nominowanych do III etapu konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku”, edycja 2021 i przyznał:


3 równorzędne wyróżnienia drugiego stopnia w wysokości 1 500 PLN, które otrzymali:

arch. CEZARY KĘPKA

„Potencjał architektury pływającej w zagospodarowaniu nabrzeży w dużych miastach. Projekt pływalni rekreacyjnej z przystanią pasażerską na Wiśle w Warszawie.”

Promotor: dr inż. arch. Łukasz Piątek

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Uzasadnienie: wyróżnienie przyznano za zwrócenie uwagi na aspekt współistnienia miasta i rzeki. Praca trafnie identyfikuje możliwości wykorzystania cypla Czerniakowskiego i jego przestrzeni dla funkcjonowania obiektów takich jak restauracja, hotel czy basen, przywracając rzekę miastu. Autor uwzględnił także kwestię śladu węglowego, związanego z budową i eksploatacją obiektu. Forma architektoniczna świadomie nawiązuje do przedwojennych rozwiązań budynków związanych z wodą. Praca z pasją przedstawia osobisty i szczery stosunek do podjętego tematu.


arch. DOBROCHNA LATA

„Nowa geografia: Antropocentrum. Muzeum historii nienaturalnej w Katowicach”

Promotorka: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Uzasadnienie: wyróżnienie zostało przyznane za świadome i wrażliwe podkreślenie znaczenia natury w życiu człowieka. Projekt w mocny sposób uświadamia nam, że nie możemy traktować natury jako osobnego bytu. Człowiek radykalnie zmienił ziemię i ponosi tego konsekwencje. Znajdujemy się w momencie, w którym należy zmienić kierunek nienaturalnej historii. Zaproponowana architektura zabiera nas w edukacyjną podróż, która uświadamia nam, że przyroda jest niszczona, a my nie możemy dłużej się od niej dystansować.


arch. ALICJA MACULEWICZ

„Projekt szlaku turystyki angażującej wzdłuż Kanału Mazurskiego”

Promotorka: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP.

Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Uzasadnienie: wyróżnienie przyznano za dojrzałą, opartą na wnikliwej analizie miejsca, próbę odpowiedzi na problem zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Mazurskiego. Za pomocą subtelnych w formie rozwiązań nadano miejscu potrzebną narrację, przy minimalnej ingerencji w pierwotną materię, pozostawiając w opowiadanej historii miejsce na jej autentyczny ciąg dalszy – przyjmując jako jeden z możliwych scenariuszy proces naturalnego przemijania. Propozycja nie dominuje swoją obecnością otoczenia, w przemyślany sposób podkreśla je i kadruje jego najistotniejsze elementy.


2 równorzędne wyróżnienia pierwszego stopnia w wysokości 2 500 PLN, które otrzymali:

arch. SZYMON CIUPIŃSKI

„Lazzaretto Vecchio – Wyspa Kina na Lagunie Weneckiej”

Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Uzasadnienie: wyróżnienie przyznano za wrażliwość z jaką wprowadzono nową tkankę architektoniczną w delikatną materię weneckiej wyspy. Dojrzały warsztat autora, oparty o wnikliwe studia historycznych warstw jej przestrzeni, pozwolił na wykreowanie miejsc odpowiednich dla współczesnych potrzeb, z zachowaniem genius loci miejsca. Współczesne formy prowadzą dialog z przeszłością, własnym głosem pogłębiają dyskusję o przyszłości zabytkowego miasta. Wenecja, nierealna jak obraz filmowy, okazuje się możliwą do zbudowania z materii przyjmującej funkcję centrum kina.


arch. MARCELI SOBAŃSKI

„od_nowa – projekt odbudowy Wigancic Żytawskich”

Promotorka: dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzasadnienie: wyróżnienie zostało przyznane za propozycję odpowiedzi na problematykę zaniedbanych terenów wiejskich, chaosu urbanistycznego i krzykliwego indywidualizmu współczesnej architektury powstającej bez poszanowania społecznych potrzeb mieszkańców. Praca jest dogłębną analiząproblemu, poszukiwaniem autentyczności miejsca tworzącego tło dla lokalnej społeczności, która po latach powraca na opuszczone kiedyś tereny. Zaproponowana zabudowa porządkuje przestrzeń wsi nadając jej nową jakość, odnoszącą się do zabytkowego układu przestrzennego oraz bogatego kontekstu historycznego i kulturowego.


Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU przyznawaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta w wysokości 10 000 PLN, otrzymał:


arch. ŁUKASZ MODRZEJEWSKI

„Muzeum Doczesne we Wrocławiu”

Promotor: dr inż. arch. Roman Rutkowski

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Uzasadnienie: nagrodę przyznano pracy, która w subtelny, ale wymowny sposób pokazuje główny problem współczesnego świata jakim jest jego destrukcja. Wyważona i ponadczasowa architektura umiejętnie otacza formą swego rodzaju antymuzeum. Poprzez wkomponowanie budynku we wzgórze starego, porośniętego zielenią wysypiska śmieci i podniesienie zwykłych przedmiotów do rangi eksponatów – skłania do myślenia i refleksji. Jakość wykreowanej przestrzeni, zarówno tej na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu, stwarza możliwość przeżycia różnorodnych nastrojów i doznań. Dbałość o skromny, ale bardzo dopracowany detal pokazuje wysoki warsztat autora.


Ponadto zaproszenie na płatne praktyki w APA Wojciechowski Architekci w Warszawie lub w Trójmieście otrzymali: arch. Szymon Ciupiński, arch. Cezary Kępka, arch. Dobrochna Lata, arch. Alicja Maculewicz, arch. Łukasz Modrzejewski, arch. Marceli Sobański


Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku", a szczególnie wrocławskim laureatom.