PL EN

Aktualności

Dyplom Roku SARP 2022 - wyniki etapu I

15 czerwca  2022 w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbyły się prezentacje autorskie siedmiu absolwentów Wydziału Architektury PWr, wyłonionych w preselekcji przez Oddziałową Komisję Kwalifikacyjną w składzie:

Paweł Amałowicz (WA PWr)

Anna Berbesz (WA PWr, sekretarz)

Daria Kieżun (Prezes SARP O/Wrocław)

Adam Mańczak (KSK SARP O/Wrocław)

Marta Mnich (KSK SARP O/Wrocław)

Andrzej Poniewierka (KSK SARP O/Wrocław, Przewodniczący komisji).


W wyniku prezentacji Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:


I NAGRODA

arch. Karolina Indyk

Praca: „Artistory” – azyl dla kreatywnych umysłów

Promotor: dr inż. arch. Tomasz Myczkowski

Uzasadnienie: Praca urzeka poetycką odsłoną architektury. Projekt, w którym architektura zanika ustępując miejsca sztuce. Szczególnie istotne jest podejście autorki do traktowania architektury jako strukturalnej, niezmiennej ramy stanowiącej tło dla artystycznych wydarzeń.